Posjeta osoblja Psihijatrijske bolnice Jagomir

Predstavnici  JU  Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, predvođeni direktorom Dr Muhamedom Ahmićem, posjetili su, u četvrtak, 8. Septembra 2016. god., JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo u Jagomiru.

Direktorica Zavoda, Doc. dr  sci med. Nermana Mehić-Basara sa saradnicima, poslije kraćeg istorijata,  upoznala je goste  sa prostorom i kapacitetima novoizgrađenog objekta  Zavoda, naglasivši da tradicionalno dobra stručna  saradnja ove dvije ustanove, koja postoji od 1977. godine, nikada nije dovedena u pitanje, čak i u najteža ratna vremena, a  da će se nastaviti u budućnosti, u duhu uzajamnog uvažavanja i dobrih kolegijalnih odnosa.

Ljetna škola u saradnji sa Northwestern University Chicago USA

U periodu od 18.07 do 12.08 2016. u Sarajevu je održana Ljetna škola „Comparative Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina ‒ International Program Development (IPD)“  u saradnji sa Northwestern University, SAD i Univerziteta u Sarajevu.

Medicinski fakultet, glavni partner koordinator, Filozofski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija kao članice Univerziteta u Sarajevu i Northwestern University (Evanston, Illinois, USA) su realizirali Ljetnu školu Projekta pod nazivom „Comparative Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina ‒ International Program Development (IPD)“.

Kao jedan od partnera u realizaciji učestvovao je i Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

“Northwestern’s Comparative Public Health: Serbia and Bosnia-Herzegovina program” obuhvata osnove sistema zdravsta i zdravstvene politike u bivšoj Jugoslaviji i specifične izazove javnog zdravstva u post-socijalističkom i post-konfliktnom društvu. Kursevi će omogućiti da studenti razvijaju mogućnost nijansiranja i poređenja novije istorijske  i relevantne socijalne, društvene i političke odrednice zdravstva u regiji.

VIše informacija o programu možete pronaći na:
http://www.mf.unsa.ba/index.php/novosti-medjunarodna-saradnja/655-ljetna-skola-comparative-public-health

Izložba kreativnih radova pacijenta

Dana 02.05.2016 godine upriličena je “Izložba kreativnih radova pacijenta, nastalih u okviru Okupacione terapije” u prostorijama novog objekta Zavoda u Jagomiru.

Izložba je organizirana kao dio programa obilježavanja DANA KANTONA SARAJEVO 2-9 maja i obuhvatila je preko 100 radova u raznim tehnikama.

Samoj izložbi su prisustvovali predstavnici Ministarstva Zdravstva KS, Zavoda za izgradnju KS, izvođača radova i predstavnika Zavoda za bolesti ovisnosti KS.

Zdravstvene posljedice primjene nargile

Nargila, šiša (shisha), hookah, ili hubbly-bubbly je  orijentalna  vodena lula, koja ima dugačko savitljivo crijevo putem kojeg do konzumenta dolazi ohlađen duhanski dim koji je aromatiziran dodatkom nekog suhog voća ili  aromama   nekih biljaka. Vjeruje  se da je nargila izvorno nastala u Indiji, a poslije  prenesena u arapske zemlje i Tursku. Koristi se kao sredstvo za uživanje i relaksaciju.

Sva dosadašnja istraživanja o uticaju nargile na zdravlje ljudi, izvještavaju o štetnim efektima po zdravlje ljudi, najviše na pluća i mozak (respiratorni sistem i  centralni nervni sistem), pogotovo ako se nargila  uzima često ili redovno.Shodno tome, štetni efekti po zdravlje mladih i adolescenata  su još više prisutni, obzirom da se radi o osobama koje su u razvojnom dobu, a uporište u tome se nalazi i u važečim zakonskim  propisima, kojim se maloljetnim osobama   zabranjuje  upotreba legalnih psihoaktivnih supstanci (duhan, alkohol), dok su  ilegalne droge  svakako zabranjene.

Zdravstvene štete proizlaze iz toksičnih efekata dima tamnog duhana i karbon monoksida koji je prisutan kod pušenja nargile u značajno većoj količini od količine  koja se apsorbuje pušenjem obične cigarete duhana.

Štete na plućima se ogledaju u proširenju plućnih alveola (osnovnih funkcionalnih jedinica  procesa disanja), smanjenju elastičnosti njihovih zidova zbog čega dolazi do dužeg zadržavanja štetnih produkata duhana, te smanjene funkcionalnosti plućnog tkiva zbog umanjene ventilacione sposobnosti. Zbog ovog su moguće alergijske reakcije i/ili upalna stanja pluća koja se manifestuju povišenom temperaturom, otežanim disanjem (dispnoa), kašljanjem, malaksalošću, gubitkom apetita i sl. Krajnji rezultat dugotrajne upotrebe nargile  može biti hronični bronhitis ili ponavljane upale pluća uz neminovni gubitak imuniteta, što je odlična “podloga” za različite mikroorganizme, a posebno bacil tuberkuloze.

Nargila ima stimulativno, relaksirajuće i sedativno  dejstvo na psihičke funkcije u toku konzumiranja i dok traje efekat duhana; osoba je opuštena, zadovoljna i dobrog raspoloženja.

Duževremenom konzumacijom nargile, razvija se psihička zavisnost, a  prestanak djelovanja  supstance izaziva različite simptome, kao što su glavobolja, pomanjkanje koncentracije i pažnje, napetost koja može preći u agresivnost, neraspoloženje koje može ići do depresivnih reakcija, te  gubitak volje i smanjenje  opće funkcionalnosti. Nerijetko osobe koje  konzumiraju nargilu imaju i neke primarne poremečaje ličnosti čime se  zdravstveno stanje u slučaju razvijanja bolesti dodatno komplikuje.

Razlozi koji idu  protiv uzimanja nargile su slijedeći: nekonstruktivno trošenje vremena  u osjetljivom dobu života, neprihvatljiv model ponašanja, razvijanje loše navike koja može preći u ovisnost, čime su štete za zdravlje  manifestne, a posljedice ponekad i trajne.

Počeci uzimanja duhana, marihuane, u zadnje vrijeme nargile, pa i alkohola su obično vezani za rano adolescentno doba (12-15 g.), sa tendencom pomicanja prema ranijem dobu života (11-13 g.)., prema posljednjim izvještajima SZO.

Važno je naglasiti da uvijek postoji mogućnost zloupotrebe nargile u smislu dodavanja različitih psihoaktivnih supstanci, uključujući i ilegalne droge, kao što su preparati kanabisa, psihostimulansi ili neke nove droge (tzv. „high legals”), koje  ponekad nije moguće ni identificirati. Štetne posljedice po zdravlje konzumenata nargile sa ovakvim sadržajima  su još više izražene.

Osnovni sastav nargile je  duhan, zato je treba zabraniti maloljetnim licima, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, čime bi se djelimično smanjile zdravstvene štete kod mladih.

Obzirom da, prema postoječoj legislativi, nargila nije svrstana u  zabranjeno sredstvo za upotrebu, a posebno za maloljetne osobe, kao što je to slučaj sa alkoholom i duhanskim prerađevinama, sadržaj nargile ne podliježe obaveznoj kontroli nadležnih inspekcijskih službi.

Zbog toga je neophodno što prije pravno regulisati oblast primjene nargile, kako u smislu  određivanja starosne dobi konzumenata, tako i sadržaja nargile, te definisanja sankcija za prekršitelje takvih zakonskih propisa.

U Zavodu se do sada nismo susretali sa osobama koje su razvile ovisnost zbog upotrebe nargile, ali svakodnevno, u radu sa pacijentima, posebno u našim savjetovalištima, imamo saznanja o masovnoj upotrebi nargile među mladima.

“Nova droga” koja izaziva epileptičke napade Izjava za medije

U vezi sa učestalim upitima medija oko tzv. nove droge koja izaziva epileptičke napade obaviještavamo javnost i medije da u JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo u proteklom periodu nije bilo osoba koje su imale epileptički napad zbog efekata „nepoznate droge“. Također nam nije poznato da se bilo kakva nova psihoaktivna supstanca sa takvim karakteristikama pojavila na BH ilegalnom tržištu.

U većini zemalja EU postoji razvijen „Sistem ranog upozoravnja“ (Early Warning System), koji se finansira iz državnog budžeta, kojim se na brži način „otkrivaju“ nove ilegalne droge. U BiH. Kao i u zemljama u okruženju takav sistem ne postoji. Također problem otkrivanja sastava novih supstanci, koje se proizvode u ilegalnim laboratorijama,  je veoma zahtjevan, a ponekad uopće nije moguće ni otkriti o kojoj hemijskoj supstanci se radi, a najčešće je u pitanju mješavina više raznih  supstanci koje se u postoječim laboratorijama ne mogu  identificirati, jer aparati nisu programirani za takvu supstancu.

BiH je članica Europskog  monitoring centra za droge i ovisnost o drogama (EMCDDA – European Monitoring Centar for Drug and Drug Addiction) od 2008. god., a od 2009. godine je obavezna da dostavlja Pregled stanja  u zemlji vezan za ovisnosti (Country Overview) i Godišnje izvještaje (Annual Report) o kretanju morbiditeta i mortaliteta, putem Ekspertne multiprofesionalne grupe, uz koordinaciju Ministarstva za civilne poslove BiH (MCP)  i Min. sigurnosti/bezbjednosti  BiH. Posljednji  izvještaj možete naći na web strani EMCDDA, na bosanskom i engleskom jeziku, a u kojem se možete informisati o epidemiološkim podacima.

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index222992HR.html#ref

Prema izvještaju EMCDDA  za 2013., u Europi je otkriveno 81 nova supstanca, od kojih je 30 nepoznatog sastava, 29 iz grupe sintetskih kanabinoida,a  13 supstituenti za phentylamine.

Važno je znati da se veliki broj „novih supstanci“  već koriste kao legalni lijekovi, dok su neke u kategoriji “high legals” – supstanci koje imaju psihoaktivna svojstva a u prodaji se nalaze kao “dodatak ishrani, biljna hrana, supstanca u istraživanju” i sl. čime proizvođači izbjegavaju zakonom propisan proces stavljanja nekog lijeka/proizvoda u promet radi ostvarivanja profita.

Navedene supstance kao i posve nepoznate koje se nađu na ilegalnom tržištu, se mogu miješati međusobno ili sa legalnim lijekovima i na taj način zloupotrebljavati u smislu nedozvoljenog korištenja, čime se nanose različite zdravstvene štete uz pojavu neočekivanih i nepredvidivih simptoma, kao što je u ovom trenutku slučaj sa “novom drogom” koja izaziva epileptičke napade.

Obavještenje o preregistraciji i izmjeni naziva ustanove

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 46/10), i  Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o preuzimanju prava  i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, došlo do preregistracije Ustanove i izmjene dosadašnjeg naziva ustanove  JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo u naziv koji sada glasi:

JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO.

dodjela

14. SEEANet konferencija 15-14.03.2015

U ljubljani je od 15-14 marta 2015 godine održana 7. Jadranska konferencija o tretmanu ovisnosti, 14. SEEA net Konferencija i 6. Slovenački Simpozij o Hepatitisu C među korisnicima droga. Ova prestižna konferencija iz oblasti ovisnosti u regionu Jugoistočne Evrope je okupila preko pedeset međunarodnih eksperata iz ove oblasti.
Ovako velika posjećenost najbolje oslikava značaj partnerstva koje je SEEA net razvila sa međunarodnim organizacijama koje uključuju: Global Addiction Association, European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, European Opiate Addiction Association, Pompiodu Group – Council of Europe, World Federation for Treatment of Opiate Dependence, World Health Organization and others.
Tokom radnog dijela konferencije prezentirana su 53 rada iz oblasti bolesti ovisnosti, uključujući teme pristupa liječenju ovisnosti, sistemu registracije i izvještavanja o upotrebi opojnih droga, te štetnoj upotrebi droga sa posebnim osvrtom na problem Hepatitisa C među opijatskim ovisnicima.
Ovom prilikom, povodom obilježavanja 10 godina postojanja SEEA net, Doc. dr si med. Nermani Mehić-Basara je dodijeljeno priznanje u znak predanosti, zalaganju, suportivnom odnosu sa pacijetima, radnim kolegama i značajnom doprinosu razvoju tretmana opijatske ovisnosti.
Više informacija o ovoj Konferenciji kao i SEEA net možete pronaći na slijedećem linku

www.seea.net

Dovršena edukacija u oblasti uvođenja kvaliteta

Nakon gotovo četiri mjeseca kontinuirane aktivnosti Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 03.03.2015. godine završila je edukaciju uposlenika Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u oblasti uvođenja sistema kvaliteta, koja je započela 11. novembra 2014. godine.
Učesnici edukacije su odslušali 16 edukativnih modula i u potpunosti su upoznati sa cjelokupnim procesom i zadacima u procesu uvođenja sistema kvaliteta, kako bi neometano započeli sa aktivnostima koje im predstoje u narednom periodu.
Završni edukativni modul „Projekat u ustanovi“ prezentirala je Melka Mercvajler, prof. Nakon kratkog rezimea prezentiranih edukativnih modula, prisutni su bili upoznati o zadacima koordinatora kvaliteta, Komisije za kvalitet, kao i o procesu facilitacije i vanjske ocjene.
Veliko zanimanje učesnika edukacije kao i brojna pitanja koja su postavljali tokom prezentacije pokazali su veliku zainteresovanost i želju da se što prije započne sa ovim procesom kako bi se i ova dva zavoda našla na AKAZ-ovoj listi akreditiranih zdravstvenih ustanova.
Ceritifikat o uspješno završenoj edukacije dobilo je 28 učesnika.

Preuzeto sa http://www.akaz.ba/

Na istom linku možete pronaći i listu učesnika kao i više fotografija sa edukacije