Odluke Upravnog i Nadzornog odbora

Upravni odbor

44. Sjednica UO 19.06.2024.

Odluka o usvanajnju druge izmjene Plana JN

1.Sjednica NO 15.05.2024.

Izvještaj o izvršenom nadzoru nad poslovanjem za 2023.godinu

41. Sjednica UO 04.04.2024.

Odluka o usvajanju Prve izmjene Plana javnih nabavki za 2024.

39. Sjednica UO 27.02.2024.

Odluka o raspodjeli iskazane dobiti

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2023.godinu 

Odluka o usvajanju Plana kadrova

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2023.

37. Sjednica UO 29.01.2024.

Odluka o usvajanju Plana JN za 2024.

36.Sjednica UO 18.12.2023.

Odluka o imenovanju člana Etičkog komiteta

Odluka o imenovanju komisije

35.Sjednica UO 30.11.2023.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta 

Odluka o usvajanju  izmjene Pravilnika

33. Sjednica UO 25.09.2023.

Odluka o usvajanju treće izmjene Plana javnih nabavki 2023.

44. Sjednica NO 05.07.2023.

Zaključak o dopuni Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2022.godinu

30. Sjednica UO 05.07.2023.

Odluka o usvajanju dopune Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2022.godinu

29. Sjednica UO 29.05.2023.

Odluka o usvajanju druge izmjene Plana JN za 2023. godinu
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, JU Zavod za bolesti ovisnosti KS

14. Sjednica UO 15.03.2022. godine

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2022. godinu

11. Sjednica UO 29.12.2021. godine

Odluka o poništenju dijela konkursa broj 0202-1545-21 od 18.11.2021. godine

10. Sjednica UO 21.12.2021. godine

Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju 01.01.-31.09.2021. godine
Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju 01.01.-30.06.2021. godine

7. Sjednica UO 12.11.2021. godine

Odluka UO o usvajanju izmjene Plana JN za 2021. god. u dijelu usluga
Odluka o usvajanju Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

6. Sjednica UO 01.11.2021. godine (elektronska)

Odluka Upravnog odbora o imenovanju direktora JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
Odluka Upravnog odbora o usvajanju Programa rada i finansijskog plana rada Zavoda za 2021. godinu, sa procjenom za 2022. i 2023. godinu.
Odluka Upravnog odbora o usvajanju dopune Programa rada i finansijskog plana rada Zavoda za 2021. godinu, sa procjenom za 2022. i 2023. godinu.

5. Sjednica UO 15.10.2021. godine

Odluka Upravnog odbora o usvajanju izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2020. godinu
Odluka Upravnog odbora o usvajanju godišnjeg obračuna za 2020. godinu
Odluka Upravnog odbora o raspodjeli iskazane dobiti u 2020. godini

3. Sjednica UO 17.08.2021. godine
Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o poništenju dijela konkursa broj 0202-1655/20 od 31.12.2020. godine. 
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu
Odluka o raspisivanju i pokretanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora JU Zavod za bolesti ovisnosti KS

2. Sjednica UO 12.07.2021. godine
Odluka o razrješenju dužnosti direktora JU Zavod za bolesti ovisnosti KS
Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Zavod za bolesti ovisnosti KS
Odluka o poništenju dijela konkursa 0202-1655-20 od 31.12.2020. godine

5 sjednica vd UO 29.01.2020
4 sjednica vd UO 27.12.2019
4 sjednica vd UO 06.08.2019 – otkazana zbog nedostatka kvoruma
3 sjednica vd UO 30.07.2019
2 sjednica vd UO 12.07.2019
Odluka vd UO o plaćenom odsustvu direktorice 12.06.2019 
1 sjednica vd UO 6.6.2019

Nadzorni odbor

2 sjednica NO 23.01.2019.
1 sjednica NO 26.12.2019.
3 sjednica vd NO 31.07.2019.
2 sjednica vd NO 12.07.2019.
1 sjednica vd NO 07.06.2019.
27 sjednica NO 23.05.2019