Javna licitacija za prodaju vozila putem prikupljanja pismenih ponuda

Na osnovu Odluke o prodaji službenog vozila Škoda Fabija broj 0202-629/24 od 22.02.2024. godine, JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo objavljuje Javni oglas, koji možete pogledati ovdje:

Javni-oglas-finalna-verzija-za-objavu

Obrazac za cijenu ponude ponuđači mogu preuzeti ovdje

Rok za dostavu ponuda je 11.03.2024. godine do 12,00 sati

Sve informacije u vezi sa javnom prodajom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 14,00 sati na broj telefona 033 257 750