Interni konkurs za izbor kandidata za subspecijalizaciju