14. SEEANet konferencija 15-14.03.2015

dodjela

U ljubljani je od 15-14 marta 2015 godine održana 7. Jadranska konferencija o tretmanu ovisnosti, 14. SEEA net Konferencija i 6. Slovenački Simpozij o Hepatitisu C među korisnicima droga. Ova prestižna konferencija iz oblasti ovisnosti u regionu Jugoistočne Evrope je okupila preko pedeset međunarodnih eksperata iz ove oblasti.
Ovako velika posjećenost najbolje oslikava značaj partnerstva koje je SEEA net razvila sa međunarodnim organizacijama koje uključuju: Global Addiction Association, European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, European Opiate Addiction Association, Pompiodu Group – Council of Europe, World Federation for Treatment of Opiate Dependence, World Health Organization and others.
Tokom radnog dijela konferencije prezentirana su 53 rada iz oblasti bolesti ovisnosti, uključujući teme pristupa liječenju ovisnosti, sistemu registracije i izvještavanja o upotrebi opojnih droga, te štetnoj upotrebi droga sa posebnim osvrtom na problem Hepatitisa C među opijatskim ovisnicima.
Ovom prilikom, povodom obilježavanja 10 godina postojanja SEEA net, Doc. dr si med. Nermani Mehić-Basara je dodijeljeno priznanje u znak predanosti, zalaganju, suportivnom odnosu sa pacijetima, radnim kolegama i značajnom doprinosu razvoju tretmana opijatske ovisnosti.
Više informacija o ovoj Konferenciji kao i SEEA net možete pronaći na slijedećem linku

www.seea.net