Odluke

2022

13.07.2022. Odluka o Misiji i Viziji JU Zavoda za bolesti ovisnosti KS

2021

07.10.2021. Posebna odluka o pokretanju postupka bojler za plinsko grijanje

06.09.2021. Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga osiguranja vozila i radnika 2021

14.05.2021. Odluka o pokretanju postupka – uređenje zelenih površina

14.05.2021. Odluka o pokretanju postupka – obuka iz pružanja prve pomoći-ALS

30.04.2021. Odluka o izboru najpovojlnijeg ponuđača- nabavka računarske opreme 2021

22.04.2021. Odluka o pokretanju postupka – nabavka računarske opreme

24.03.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača zaštita od požara i videonadzor

17.03.2021. Odluka o pokretanju postupka zaštita od požara i održavanje videonadzornog sistema 2021

24.02.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – revizija fin izvj 2020

22.02.2021. Odluka o pokretanju postupka Revizija finansijskih izvještaja 2020

19.02.2021. Odluka o usvajanju plana JN za 2021 godinu

12.01.2021. Iplata jednokratne novčane pomoći Grđo Benjamin

12.01.2021. Isplata jednokratne novčane pomoći Šehić Muamer

12.01.2021. Iplata jednokratne novčane pomoći Zubović Zlata

05.02.2021. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Hasanbegović-Brajlović

2020

22.12.2020. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Hodžić

24.11.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – sanitarni pregledi radnika

10.11.2020. Odluka o izboru nakpovoljnijeg ponuđača – kancelarijski materijal

10.11.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – registracija vozila i AO

26.10.2020. Odluka o direktnom sporazumu – sistematski pregledi radnika

23.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – bezalkoholni napitci

16.10.2020. Odluka o pokretanju registracija vozila

15.10.2020. Odluka o pokretanju postupka sistematski pregledi

12.10.2020. Odluka o pokretanju kancelarijski materijal

12.10.2020. Odluka o pokretanju bezalkoholni napitci

07.10.2020. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Smajić

05.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – gorivo

05.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kancelarijski namještaj

22.09.2020 Odluka o pokretanju postupka – gorivo

22.09.2020. Odluka o pokretanju postupka kancelarijski materijal

08.09.2020. Odluka o isplati otpremnine Emira Havić

03.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3 osiguranje imovine

03.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 osiguranje radnika

03.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 osiguranje vozila

20.08.2020. Odluka o pokretanju postupka JN nabavka usluge osiguranja

20.07.2020. Odluka o direktnom sporazumu prerada prostora apoteke

20.07.2020. Odluka o direktnom sporazumu usluge tehničke zaštite

07.07.2020. Poziv za dostavu ponude – prerada apoteke

29.05.2020. Odluka o formiranju komisije za prijem u radni odnos

28.05.2020. Odluka o direktnom sporazumu medicinska oprema

28.05.2020. Odluka o direktnom sporazumu uređenje zelenih površina

18.05.2020. Zahtjev za direktni tehničko obezbjeđenje

18.05.2020. Zahtjev za dostavu ponude medicinska oprema

18.05.2020. Zahtjev za dostavu ponude zelene površine

23.03.2020. Odluka o direktnom sporazumu servisiranje kopir aparata

23.03.2020. Odluka o direktnom sporazumu štampanje i umnožavanje

16.03.2020. Zahtjev za direktni štampanje obrazaca

06.03.2020. Zahtjev za direktni servisiranje kopir aparata

28.02.2020. Odluka o direktnom sporazumu zaštita od požara

26.02.2020. Odluka o direktnom sporazumu usluge revizije

25.02.2020. Zahtjev za direktni zaštita od požara

24.02.2020. Odluka o pokretanju postupka – usluge vanjske revizije finansijskih izvještaja

24.02.2020. Odluka o pokretanju postupka – tehnička saradnja iz oblasti zaštite od požara

06.02.2020. Odluka o imenovanju komisije za unutrašnji nadzor i upravljanje rizikom

28.01.2020. Odluka o imenovanju komisije za poboljšanje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga

2019

30.12.2019. Odluka o imenovanju komisije za prijem specijalizanata

24.12.2019. Odluka o imenovanju komisije za popis nematerijalnih i materijalnih sredstava

24.12.2019. Odluka o imenovanju komisije za popis novčanih sredstava

24.12.2019. Odluka o imenovanju komisije za popis obaveza i potraživanja

24.12.2019. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Obhodžaš

24.12.2019. Odluka o izboru kandidata – magistar farmacije – Džemidžić

23.12.2019. Odluka o izboru kandidata – doktor medicine – Čelik

23.12.2019. Odluka o izboru kandidata – medicinska sestra tehničar – Jajetović i Andelić

07.12.2019. Odluka o direktnom porazumu – Kasko osiguranje

27.11.2019. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Balić

11.11.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – sredstva za održavanje higijene

07.11.2019. Odluka o direktnom sporazumu – DDD

07.11.2019. Odluka o imenovanju komisije za prijem specijalizanata

30.10.2019. Odluka o imenovanju komisije – Sredstva za održavanje higijene

22.10.2019. Odluka o imenovanju komisije Kasko osiguranje

22.10.2019. Odluka o pokretanju postupka – DDD

22.10.2019. Odluka o pokretanju postupka – Kasko osiguranje

22.10.2019. Odluka o formiranju komisije – DDD

10.10.2019. Odluka o direktnom porazumu – gorivo za vozila

10.10.2019. Odluka o direktnom porazumu – registracija vozila

23.09.2019. Odluka o pokretanju postupka – gorivo za vozila

23.09.2019. Odluka o pokretanju postupka – registracija motornih vozila

23.09.2019. Odluka o pokretanju postupka – sredstva za održavanje higijene

23.09.2019. Odluka o imenovanju komisije – gorivo za vozila

12.09.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kancelarijski materijal

05.09.2019. Odluka o imenovanju komisije – kancelarijski materijal

20.08.2019. Odluka o direktnom porazumu – osiguranje radnika od nesreće

20.08.2019. Odluka o direktnom porazumu – voćni sokovi

08.08.2019. Odluka o pokretanju postupka – kancelarijski materijal

08.08.2019. Odluka o imenovanju komisije – voćni sokovi

08.08.2019. Odluka o pokretanju postupka – voćni sokovi

08.08.2019. Odluka o pokretanju postupka – osiguranje radnika od nesreće

08.08.2019. Odluka o imenovanju komisije – osiguranje radnika od nesreće

08.08.2019. Odluka o pokretanju postupka – obezbjeđenje objekta i radnika

22.07.2019. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Okić

28.06.2019. Odluka o direktnom porazumu – posteljina za bolesničke krevete

28.06.2019. Odluka o direktnom porazumu – uniforme za zdravstvene radnike i saradnike

11.06.2019. Odluka o imenovanju komisije – uniforme za zdravstvene radnike i saradnike

11.06.2019. Odluka o pokretanju postupka – posteljine za bolesničke krevete

11.06.2019. Odluka o pokretanju postupka – uniforme za radnike

11.06.2019. Odluka o imenovanju komisije – posteljine za bolesničke krevete

03.06.2019. Odluka o isplati otpremnine Marjanović-Lisac