Odluke

2023.

26.09.2023. Odluka o direktnom sporazumu – Vanjska revizija finansijskih izvještaja

24.08.2023. Odluka o ponovnom pokretanju – osiguranje zaposlenika

23.08.2023. Odluka o poništenju LOT-2 – osiguranje zaposlenika od nesreće

23.08.2023. Odluka o izboru najpovoljnijego ponuđača – osiguranje zaposlenika, vozila i objekata

08.08.2023. Odluka o pokretanju postupka – osiguranje zaposlenika, vozila i objekata 

14.07.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – medicinski potrošni materijal

07.07.2023.Odluka o isplati otpremnine

07.07.2023.Odluka o isplati otpremnine

23.06.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka roba/putničkog vozila

23.06.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – građevinski radovi

09.06.2023. Odluka o visini isplate regresa za 2023. godinu

08.06.2023. Odluka o pokretanju postupka – građevinski radovi

01.06.2023. Odluka o pokretanju postupka – motorno vozilo

30.05.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – sredstva za čišćenje

15.05.2023. Odluka o pokretanju postupka – sredstva za čišćenje

27.04.2022. Odluka o formiranju komisije za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

27.04.2022. Odluka o stavljanju van snage Odluke o formiranju komisije

27.04.2023. Odluka o isplati naknade supervizoru

26.04.2023. Odluka o izboru kandidata

25.04.2023. Odluka o direktnom sporazumu- ZZJZ

25.04.2023. Odluka o direktnom sporazumu – PARK

14.04.2023. Odluka o poništenju postupka javne nabavke

07.04.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- lijekovi

04.04.2023. Odluka o pokretanu postupka JN- sanitarni pregledi radnika

04.04.2023. Odluka o pokretanju postupka JN – uređenje zelenih površina

03.04.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kancelarijski materijal / toneri

29.03.2023. Odluka o pokretanju potupka JN- hrana za hospitalni tretman

24.03.2023. Odluka o pokretanju postupka JN-razni lijekovi

23.03.2023. Odluka o direktnom sporazumu

23.03.2023. Odluka o pokretanju postupka JN-kancelarijski i potrošni materijal

16.03.2023. Odluka o pokretanju postupka JN- bezalkoholna pića

13.03.2023. Odluka o raspodjeli iskazane dobiti po Godišnjem obračunu za 2022.godinu

13.03.2023. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2022.godinu

13.03.2023. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2022.godinu

13.03.2023. Odluka o imenovanju komisije za unutrašnji nadzor

13.03.2023. Odluka o usvajanju Plana kadrova

09.03.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – zaštita ljudi i imovine, održavanje sistema videonadzora

03.03.2023. Odluka o imenovanju koordinatora

22.02.2023. Odluka o isplati novčane pomoći

22.02.2023. Odluka o usvajanju prve izmjene Plana javnih nabavki za 2023.godinu

30.01.2023. Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2023.godinu

2022

07.12.2022. Odluka o usvajanju i provođenju Plana integriteta

02.12.2022. Odluka o direktnom sporazumu

02.12.2022. Odluka o direktnom sporazumu

29.11.2022. Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju 

24.11.2022. Odluka o pokretanju postupka JN

24.11.2022. Odluka o pokretanju postupka JN

21.11.2022. Odluka o izradi Plana integriteta

21.11.2022. Rješenje o imenovanju menadžera integriteta

01.11.2022. Odluka o isplati novčane naknade

20.09.2022. Odluka o imenovanju Tima za borbu protiv korupcije

16.09.2022. Odluka o usvajanju korigovanog Pravilnika o radu

22.08.2022. Odluka o direktnom sporazumu

16.08.2022. Odluka o isplati novčane pomoći

12.08.2022. Odluka o pokretanju postupka JN

12.08.2022. Odluka o pokretanju JN

12.08.2022. Odluka o poništenju postupka JN

08.08. Odluka o izboru najboljeg ponuđača

15.07.2022. Odluka o pokretanju postupka JN

15.07.2022. Odluka o obustavi JN

15.07.2022. Odluka o pokretanju postupka JN

13.07.2022. Odluka o usvajanju Pravilnika o radu

13.07.2022. Odluka o Misiji i Viziji JU Zavoda za bolesti ovisnosti KS

27.06.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

15.06.2022. Odluka o ponovnom pokretanju postupka JN 

15.06.2022. Odluka o imenovanju komisije

17.05.2022. Odluka o usvajanju Plana kadrova

17.05.2022 Odluka o usvajanju Izvještaja za 2022.godinu

17.05.2022. Odluka o raspodjeli iskazane dobiti

17.05.2022. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna

06.05.2022. Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.04.2022. Odluka o isplati novčane pomoći

27.04.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

25.04.2023. Odluka o direktnom sporazumu

19.04.2023. Odluka o pokretanju postupka JN

30.03.2023. Odluka o isplati regresa

30.03.2023. Odluka o pokretanju postupka JN

29.03.2023. Odluka o pokretanju postupka JN

29.03.2023. Odluka o pokretanju postupka JN

22.03.2022. Odluka o isplati razlike toplog obroka za 2021.

15.03.2022. Odluka o usvajanju Programa rada i Finansijskog plana

08.03.2022. Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

04.03.2022. Odluka o isplati novčane naknade

14.02.2022. Odluka o formiranju komisije za lijekove

14.02.2022. Odluka o imenovanju komsije za unutrašnji nadzor

14.02.2022. Odluka o imenovanju člana Etičkog komiteta

11.02.2022. Odluka o isplati  novčane naknade

04.02.2022. Odluka o isplati otpremnine

04.02.2022. Odluka o isplati otpremnine

26.01.2022. Odluka o isplati novčane pomoći

26.01.2022. Odluka o isplati novčane naknade

26.01.2022. Odluka o isplati novčane naknade

26.01.202. Odluka o isplati novčane naknade

14.01.2022. Odluka o direktnom sporazumu

05.01.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

05.01.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

2021

29.12.2021. Odluka o poništenju dijela konkursa

27.12.2021. Odluka o odbijanju žalbe

21.12.2021. Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju

21.12.2021. Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju 01.-06.

16.12.2021. Odluka o direktnom sporazumu

09.12.2021. Odluka o pokretanju postupka JN-obezbjeđenje

09.12.2021. Odluka o pokretanju postupka JN-kancelarisjki materijal

08.12.2021. Odluka o pokretanju postupka JN-bezalkoholni napici

06.12.2021. Odluka o direktnom sporazumu

03.12.2021. Odluka o direktnom sporazumu

23.11.2021. Odluka o direktnom sporazumu

22.11.2021. Odluka o pokretanju postupka JN – DDD

17.11.2021. Odluka o pokretanju postupka JN-advokatske usluge

15.11.2021. Odluku o usvajanju prve izmjene Plana JN

12.11.2021. Odluka o usvajanju Pravilnika o radu

01.11.2021. Odluka o usvajanju Programa rada i finansijskog plana

01.11.2021. Odluka o imenovanju direktora

29.10.2021. Odluka o direktnom sporazumu

29.10.2021. Odluka o direktnom sporazumu

22.10.2021. Odluka o direktnom sporazumu

15.10.2021. Odluka o usvajanju izvještaja o radu za 2020.

15.10.2021. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna ua 2020.

15.10.2021. Odluka o raspodjeli iskazane dobiti

15.10.2021. Odluka o prijedlogu imenovanja direktora

14.10.2021. Odluka o pokretanju postupka JN-gorivo za vozila

13.10.2021. Odluka o pokretanju postupka JN- sanitarni pregled radnika

07.10.2021. Posebna odluka o pokretanju postupka bojler za plinsko grijanje

03.10.2021. Odluka o isplati novčane pomoći

03.10.2021. Odluka o isplati novčane pomoći 

06.09.2021. Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga osiguranja vozila i radnika 2021

14.05.2021. Odluka o pokretanju postupka – uređenje zelenih površina

14.05.2021. Odluka o pokretanju postupka – obuka iz pružanja prve pomoći-ALS

30.04.2021. Odluka o izboru najpovojlnijeg ponuđača- nabavka računarske opreme 2021

22.04.2021. Odluka o pokretanju postupka – nabavka računarske opreme

24.03.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača zaštita od požara i videonadzor

17.03.2021. Odluka o pokretanju postupka zaštita od požara i održavanje videonadzornog sistema 2021

24.02.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – revizija fin izvj 2020

22.02.2021. Odluka o pokretanju postupka Revizija finansijskih izvještaja 2020

19.02.2021. Odluka o usvajanju plana JN za 2021 godinu

12.01.2021. Iplata jednokratne novčane pomoći Grđo Benjamin

12.01.2021. Isplata jednokratne novčane pomoći Šehić Muamer

12.01.2021. Iplata jednokratne novčane pomoći Zubović Zlata

05.02.2021. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Hasanbegović-Brajlović

2020

22.12.2020. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Hodžić

24.11.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – sanitarni pregledi radnika

10.11.2020. Odluka o izboru nakpovoljnijeg ponuđača – kancelarijski materijal

10.11.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – registracija vozila i AO

26.10.2020. Odluka o direktnom sporazumu – sistematski pregledi radnika

23.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – bezalkoholni napitci

16.10.2020. Odluka o pokretanju registracija vozila

15.10.2020. Odluka o pokretanju postupka sistematski pregledi

12.10.2020. Odluka o pokretanju kancelarijski materijal

12.10.2020. Odluka o pokretanju bezalkoholni napitci

07.10.2020. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Smajić

05.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – gorivo

05.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kancelarijski namještaj

22.09.2020 Odluka o pokretanju postupka – gorivo

22.09.2020. Odluka o pokretanju postupka kancelarijski materijal

08.09.2020. Odluka o isplati otpremnine Emira Havić

03.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3 osiguranje imovine

03.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 osiguranje radnika

03.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 osiguranje vozila

20.08.2020. Odluka o pokretanju postupka JN nabavka usluge osiguranja

20.07.2020. Odluka o direktnom sporazumu prerada prostora apoteke

20.07.2020. Odluka o direktnom sporazumu usluge tehničke zaštite

07.07.2020. Poziv za dostavu ponude – prerada apoteke

29.05.2020. Odluka o formiranju komisije za prijem u radni odnos

28.05.2020. Odluka o direktnom sporazumu medicinska oprema

28.05.2020. Odluka o direktnom sporazumu uređenje zelenih površina

18.05.2020. Zahtjev za direktni tehničko obezbjeđenje

18.05.2020. Zahtjev za dostavu ponude medicinska oprema

18.05.2020. Zahtjev za dostavu ponude zelene površine

23.03.2020. Odluka o direktnom sporazumu servisiranje kopir aparata

23.03.2020. Odluka o direktnom sporazumu štampanje i umnožavanje

16.03.2020. Zahtjev za direktni štampanje obrazaca

06.03.2020. Zahtjev za direktni servisiranje kopir aparata

28.02.2020. Odluka o direktnom sporazumu zaštita od požara

26.02.2020. Odluka o direktnom sporazumu usluge revizije

25.02.2020. Zahtjev za direktni zaštita od požara

24.02.2020. Odluka o pokretanju postupka – usluge vanjske revizije finansijskih izvještaja

24.02.2020. Odluka o pokretanju postupka – tehnička saradnja iz oblasti zaštite od požara

06.02.2020. Odluka o imenovanju komisije za unutrašnji nadzor i upravljanje rizikom

28.01.2020. Odluka o imenovanju komisije za poboljšanje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga

2019

30.12.2019. Odluka o imenovanju komisije za prijem specijalizanata

24.12.2019. Odluka o imenovanju komisije za popis nematerijalnih i materijalnih sredstava

24.12.2019. Odluka o imenovanju komisije za popis novčanih sredstava

24.12.2019. Odluka o imenovanju komisije za popis obaveza i potraživanja

24.12.2019. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Obhodžaš

24.12.2019. Odluka o izboru kandidata – magistar farmacije – Džemidžić

23.12.2019. Odluka o izboru kandidata – doktor medicine – Čelik

23.12.2019. Odluka o izboru kandidata – medicinska sestra tehničar – Jajetović i Andelić

07.12.2019. Odluka o direktnom porazumu – Kasko osiguranje

01.12.2021. Odluka o pokretanju postupka JN- registracija

27.11.2019. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Balić

11.11.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – sredstva za održavanje higijene

07.11.2019. Odluka o direktnom sporazumu – DDD

07.11.2019. Odluka o imenovanju komisije za prijem specijalizanata

30.10.2019. Odluka o imenovanju komisije – Sredstva za održavanje higijene

22.10.2019. Odluka o imenovanju komisije Kasko osiguranje

22.10.2019. Odluka o pokretanju postupka – DDD

22.10.2019. Odluka o pokretanju postupka – Kasko osiguranje

22.10.2019. Odluka o formiranju komisije – DDD

10.10.2019. Odluka o direktnom porazumu – gorivo za vozila

10.10.2019. Odluka o direktnom porazumu – registracija vozila

23.09.2019. Odluka o pokretanju postupka – gorivo za vozila

23.09.2019. Odluka o pokretanju postupka – registracija motornih vozila

23.09.2019. Odluka o pokretanju postupka – sredstva za održavanje higijene

23.09.2019. Odluka o imenovanju komisije – gorivo za vozila

12.09.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kancelarijski materijal

05.09.2019. Odluka o imenovanju komisije – kancelarijski materijal

20.08.2019. Odluka o direktnom porazumu – osiguranje radnika od nesreće

20.08.2019. Odluka o direktnom porazumu – voćni sokovi

08.08.2019. Odluka o pokretanju postupka – kancelarijski materijal

08.08.2019. Odluka o imenovanju komisije – voćni sokovi

08.08.2019. Odluka o pokretanju postupka – voćni sokovi

08.08.2019. Odluka o pokretanju postupka – osiguranje radnika od nesreće

08.08.2019. Odluka o imenovanju komisije – osiguranje radnika od nesreće

08.08.2019. Odluka o pokretanju postupka – obezbjeđenje objekta i radnika

22.07.2019. Odluka o isplati novčane naknade zbog smrti užeg člana porodice Okić

28.06.2019. Odluka o direktnom porazumu – posteljina za bolesničke krevete

28.06.2019. Odluka o direktnom porazumu – uniforme za zdravstvene radnike i saradnike

11.06.2019. Odluka o imenovanju komisije – uniforme za zdravstvene radnike i saradnike

11.06.2019. Odluka o pokretanju postupka – posteljine za bolesničke krevete

11.06.2019. Odluka o pokretanju postupka – uniforme za radnike

11.06.2019. Odluka o imenovanju komisije – posteljine za bolesničke krevete

03.06.2019. Odluka o isplati otpremnine Marjanović-Lisac