Publikacije

Publicistička djelatnost u toku 2007. godine:

  • Promovisana knjiga "Zloupotreba psihoaktivnih supstanci i lijekova", grupe autora od kojih je jedan iz Zavoda
  • U dva broja časopisa "Zajednica" objavljena dva rada iz alkoholizma, autori članovi tima Dnevne bolnice
  • "SPAS" , interni bilten Odjeljenja za narkomaniju, izlazi tri do četiri puta godišnje, a uređuje ga stručni tim Odjeljenja u saradnji sa pacijentima
  • Vodič za prevenciju i rano otkrivanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci – iz sredstava Savjeta za implementaciju kantonalnog Programa prevencije ovisnosti
  • Vodič za primjenu Metadona kod opijatskih ovisnika - iz sredstava Savjeta za implementaciju kantonalnog Programa prevencije ovisnosti
  • Izrađen  je obrazac  "Prijava o liječenom uživaocu alkohola" za unaprjeđenje postojećeg Registra uživalaca psihoaktivnih supstanci u Kantonu Sarajevu – iz sredstava Savjeta za implementaciju kantonalnog Programa prevencije ovisnosti;

Publicistička djelatnost u toku 2008. godine:

  • Vodič za posttraumatski stresni poremećaj PTSP za demobilisane branioce i članove njihovih porodica – Projekat Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo
  • Program praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica od posttraumatskog stresnog poremećaja – PTSP u Kantonu Sarajevo za period 2008-2012. - Projekat Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo