Ljetna škola u saradnji sa Northwestern University Chicago USA

U periodu od 18.07 do 12.08 2016. u Sarajevu je održana Ljetna škola „Comparative Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina ‒ International Program Development (IPD)“  u saradnji sa Northwestern University, SAD i Univerziteta u Sarajevu.

Medicinski fakultet, glavni partner koordinator, Filozofski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija kao članice Univerziteta u Sarajevu i Northwestern University (Evanston, Illinois, USA) su realizirali Ljetnu školu Projekta pod nazivom „Comparative Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina ‒ International Program Development (IPD)“.

Kao jedan od partnera u realizaciji učestvovao je i Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

“Northwestern’s Comparative Public Health: Serbia and Bosnia-Herzegovina program” obuhvata osnove sistema zdravsta i zdravstvene politike u bivšoj Jugoslaviji i specifične izazove javnog zdravstva u post-socijalističkom i post-konfliktnom društvu. Kursevi će omogućiti da studenti razvijaju mogućnost nijansiranja i poređenja novije istorijske  i relevantne socijalne, društvene i političke odrednice zdravstva u regiji.

VIše informacija o programu možete pronaći na:
http://www.mf.unsa.ba/index.php/novosti-medjunarodna-saradnja/655-ljetna-skola-comparative-public-health