Zavod za bolesti ovisnosti je javna zdravstvena ustanova Kantona Sarajevo sa višedecenijskom tradicijom postojanja.

Rad na prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji ovisnika o alkoholu i drugim psihoaktivnim supstancama provodi se u kontinuitetu još od osnivanja ove ustanove 1977 godine.

VIZIJA ZAVODA

 Dobro organizovana, finansijski stabilna  ustanova, sa dovoljnim brojem educiranog kadra, osposobljena za pružanje  kvalitetnih zdravstvenih usluga iz svoje djelatnosti  svim  korisnicima zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo, kao i svim drugim građanima Bosne i Hercegovine koji  iskažu interes za tretman i liječenje.

MISIJA ZAVODA

 Programima  tretmana obuhvatiti što veći broj ovisnika, u što ranijoj fazi bolesti i   dovoljno dugo sa ciljem  poboljšanja  njihovog    zdravlja i osposobljavanja za normalan život u zajednici, čime će se posredno reducirati rizici  transfera bolesti  na zdrave mlade ljude.
U Programe  primarne prevencije  uključiti što veći broj adolescenata i mladih  ljudi sa ciljem sprječavanja  upotrebe “prve” droge.
Permanetno unapređivati  znanje  zaposlenih  putem programa  kontinuirane interne i eksterne edukacije sa ciljem ostvarivanja  što kvalitetnije zdravstvene usluge.

STRATEŠKI CILJEVI

Visoki kvalitet zdravstvene usluge,

Kontinuirana medicinska edukacija osoblja,

Stalno stručno unapređivanje postojećih programa liječenja i uspostavljanje novih u skladu sa preporukama SZO,

Uključivanje u naučno istraživačke projekte iz oblasti ovisnosti,

Primarna prevencija i rano otkrivanje poremećaja,

Medijska promocija rada ustanove,

Monitoring i evaluacija svih segmenata rada,

Multisektorijalna saradnja,

Pozitivno finansijsko poslovanje.