Vodič za pacijente

Na ovoj stranici možete pronaći osnovne informacije o potrebnoj dokumentaciji za liječenje, kućnom redu,  kao i primjere ugovora o liječenju, te upute za saradnike u liječenju.

Potrebna dokumentacija za liječenje

Odjeljenje za liječenje narkomanije

  • Uputnica za liječenje od ljekara porodične medicine
  • Ovjerena zdravstvena knjižica
  • Lična karta pacijenta
  • Nalaze anti HIV-a i hepatitis markera

Odjeljenje za liječenje alkoholizma

  • Uputnica za liječenje od ljekara porodične medicine
  • Ovjerena zdravstvena knjižica.
  • Lična karta pacijenta

Napomena: Osiguranici koji dolaze iz drugih Kantona FBiH kao i Brčko Distrikta pored gore navedene dokumentacije treba da posjeduju i Odobrenje nadležne ljekarske komisije.

Dokumenti koji Vam mogu biti od pomoći da se upoznate sa pravilima tretmana