Zdravstvene posljedice primjene nargile

Nargila, šiša (shisha), hookah, ili hubbly-bubbly je  orijentalna  vodena lula, koja ima dugačko savitljivo crijevo putem kojeg do konzumenta dolazi ohlađen duhanski dim koji je aromatiziran dodatkom nekog suhog voća ili  aromama   nekih biljaka. Vjeruje  se da je nargila izvorno nastala u Indiji, a poslije  prenesena u arapske zemlje i Tursku. Koristi se kao sredstvo za uživanje i relaksaciju.

Sva dosadašnja istraživanja o uticaju nargile na zdravlje ljudi, izvještavaju o štetnim efektima po zdravlje ljudi, najviše na pluća i mozak (respiratorni sistem i  centralni nervni sistem), pogotovo ako se nargila  uzima često ili redovno.Shodno tome, štetni efekti po zdravlje mladih i adolescenata  su još više prisutni, obzirom da se radi o osobama koje su u razvojnom dobu, a uporište u tome se nalazi i u važečim zakonskim  propisima, kojim se maloljetnim osobama   zabranjuje  upotreba legalnih psihoaktivnih supstanci (duhan, alkohol), dok su  ilegalne droge  svakako zabranjene.

Zdravstvene štete proizlaze iz toksičnih efekata dima tamnog duhana i karbon monoksida koji je prisutan kod pušenja nargile u značajno većoj količini od količine  koja se apsorbuje pušenjem obične cigarete duhana.

Štete na plućima se ogledaju u proširenju plućnih alveola (osnovnih funkcionalnih jedinica  procesa disanja), smanjenju elastičnosti njihovih zidova zbog čega dolazi do dužeg zadržavanja štetnih produkata duhana, te smanjene funkcionalnosti plućnog tkiva zbog umanjene ventilacione sposobnosti. Zbog ovog su moguće alergijske reakcije i/ili upalna stanja pluća koja se manifestuju povišenom temperaturom, otežanim disanjem (dispnoa), kašljanjem, malaksalošću, gubitkom apetita i sl. Krajnji rezultat dugotrajne upotrebe nargile  može biti hronični bronhitis ili ponavljane upale pluća uz neminovni gubitak imuniteta, što je odlična “podloga” za različite mikroorganizme, a posebno bacil tuberkuloze.

Nargila ima stimulativno, relaksirajuće i sedativno  dejstvo na psihičke funkcije u toku konzumiranja i dok traje efekat duhana; osoba je opuštena, zadovoljna i dobrog raspoloženja.

Duževremenom konzumacijom nargile, razvija se psihička zavisnost, a  prestanak djelovanja  supstance izaziva različite simptome, kao što su glavobolja, pomanjkanje koncentracije i pažnje, napetost koja može preći u agresivnost, neraspoloženje koje može ići do depresivnih reakcija, te  gubitak volje i smanjenje  opće funkcionalnosti. Nerijetko osobe koje  konzumiraju nargilu imaju i neke primarne poremečaje ličnosti čime se  zdravstveno stanje u slučaju razvijanja bolesti dodatno komplikuje.

Razlozi koji idu  protiv uzimanja nargile su slijedeći: nekonstruktivno trošenje vremena  u osjetljivom dobu života, neprihvatljiv model ponašanja, razvijanje loše navike koja može preći u ovisnost, čime su štete za zdravlje  manifestne, a posljedice ponekad i trajne.

Počeci uzimanja duhana, marihuane, u zadnje vrijeme nargile, pa i alkohola su obično vezani za rano adolescentno doba (12-15 g.), sa tendencom pomicanja prema ranijem dobu života (11-13 g.)., prema posljednjim izvještajima SZO.

Važno je naglasiti da uvijek postoji mogućnost zloupotrebe nargile u smislu dodavanja različitih psihoaktivnih supstanci, uključujući i ilegalne droge, kao što su preparati kanabisa, psihostimulansi ili neke nove droge (tzv. „high legals”), koje  ponekad nije moguće ni identificirati. Štetne posljedice po zdravlje konzumenata nargile sa ovakvim sadržajima  su još više izražene.

Osnovni sastav nargile je  duhan, zato je treba zabraniti maloljetnim licima, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, čime bi se djelimično smanjile zdravstvene štete kod mladih.

Obzirom da, prema postoječoj legislativi, nargila nije svrstana u  zabranjeno sredstvo za upotrebu, a posebno za maloljetne osobe, kao što je to slučaj sa alkoholom i duhanskim prerađevinama, sadržaj nargile ne podliježe obaveznoj kontroli nadležnih inspekcijskih službi.

Zbog toga je neophodno što prije pravno regulisati oblast primjene nargile, kako u smislu  određivanja starosne dobi konzumenata, tako i sadržaja nargile, te definisanja sankcija za prekršitelje takvih zakonskih propisa.

U Zavodu se do sada nismo susretali sa osobama koje su razvile ovisnost zbog upotrebe nargile, ali svakodnevno, u radu sa pacijentima, posebno u našim savjetovalištima, imamo saznanja o masovnoj upotrebi nargile među mladima.