Klub liječenih alkoholičara – KLA

Ciljevi KLA

 • Međusobno udruživanje liječenih alkoholičara i osoba sa problemom pijenja alkohola u smislu poticanja osjećanja pripadnosti grupi liječenih alkoholičara-apstinenata
 • Održavanje apstinencije I podrška u procesu rehabilitacije I resocijalizacije
 • Prevencija recidiva
 • Prijem novih članova
 • Otkrivanje, razvijanje I korištenje vlastitih potencijala u nastojanju vraćanja poljuljanog ugleda I dostojanstva
 • Reintegracija porodice liječenih alkoholičara
 • Vraćanje uloga u porodici I društvu
 • Usvajanje znanja iz oblasti zdravstvenog osvješćivanja
 • Usvajanje znanja I primjena stečenih socijalnih vještina
 • Prevencija rizičnog ponašanja unutar porodice liječenog alkoholičara
 • Podrška porodici u osvješćivanju I korištenju resursa za oporavak
 • Zbrinjavanje eventualnih recidivista I potencijalno novih članova kluba
 • Poboljšanje uloge roditelja (interes za dijete, školu, društvo…)

 

Aktivnosti kluba liječenih alkoholičara

 • Redovne sedmične seanse u KLA
 • Psihoedukacija članova I njihovih porodica
 • Treninzi za članove I njihove porodice iz medicinskog, socijalnog i psihološkog domena.
 • Organizacija redovne skupštine kluba
 • Organizacija zajedničkog izleta za članove I njihove porodice
 • Patronaža I eventualni smještaj u zdravstvenu ustanovu
 • Saradnja sa ostalim klubovima u Kantonu Sarajevo
 • Posjeta drugom KLA u zemlji I regionu (razmjena iskustava)

Na području Kantona Sarajevo djeluje sedam klubova

KLA “Stari grad”, MZ Logavina 32
KLA “Centar”, Trg Merhemića 14
KLA “Nahorevo”, Nahorevska br. 195
KLA “Grbavica”, MZ l Hamdije Ćemerlića 49
KLA “Čengić vila”, MZ Nedima Filipovića 3
KLA “Novi grad”, MZ Mojmilo
KLA “Vogošća”, Jošanička 89

UDRUŽENJE KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA
Email: ukla.fbih@yahoo.com