Kadrovi

Trenutno (31.07.2022) u Zavodu rade 62 radnika i to:

1 Docent, neuropsihijatar, subspecijalista iz bolesti ovisnosti, doktor medicinskih nauka,
primarijus
2 Ljekara neuropsihijatra, subspecijaliste iz bolesti ovisnosti, primarijus
5 ljekara neuropsihijatara/psihijatra
4 ljekara na specijalizaciji iz neuropsihijatrije
1 ljekar sekundarac

(ukupno 13 ljekara)

1 Magistar zdravstvene njege i terapije
3 Diplomiranih medicinskih sestrara
3 Više medicinske sestre/tehničari tehničara
17 Medicinske sestare/tehničari (SSS)

(ukupno 24 medicinskih sestara tehničara)

1 Magistar psihologije
3 Diplomirana psihologa
3 Diplomirana socijalna radnika
1 Socijalni radnik (VŠS)

(ukupno 8 zdravstvenih saradnika)

1 Koordinator za kvalitet, magistar zdravstvene njege i terapije

1 Magistar farmacije

1 Diplomirani pravnik
1 Diplomirani ekonomista
1 Stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove, bchl. poslovne ekonomije
1 Informatičar/programer
1 Tehnički sekretar, bchl. komunikologije
1 Ekonomista
1 Ekonom/vozač
1 Kurir
2 Servirke
5 Spremačica/higijeničarki

(ukupno 17 ostalih uposlenika)