Kadrovi

Trenutno u Zavodu radi 58 radnika i to:

1 Profesor, dr. medicinskih nauka, neuropsihijatar
2 Docenta, neuropsihijatra, subspecijalista iz bolesti ovisnosti, doktora medicinskih nauka
2 Ljekar neuropsihijatar, subspecijalista iz bolesti ovisnosti, primarijus
3 ljekara neuropsihijatara/psihijatra
3 ljekara na specijalizaciji iz neuropsihijatrije

(ukupno 11 ljekara)

2 Magistra zdravstvene njege i terapije
5 Diplomiranih medicinske sestre
2 Viša medicinska tehničara
18 Medicinske sestare/tehničari (SSS)

(ukupno 28 medicinskih sestara tehničara)

1 Magistar psihologije
3 Diplomirana psihologa
2 Diplomirana socijalna radnika
1 Socijalni radnik (VŠS)

(ukupno 7 zdravstvenih saradnika)

1 Magistar poslovne ekonomije
1 Diplomirani pravnik
1 Stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove, bchl. poslovne ekonomije
1 Tehnički sekretar, bchl. komunikologije
1 Ekonomista
1 Ekonom/vozač
1 Kurir
2 Servirke
4 Spremačica/higijeničarka

(ukupno 13 uposlenika)