Organizacija rada Zavoda

Odjeljenje za  liječenje alkoholizma obuhvata :

  • Savjetovalište za alkoholizam i psihotraumu (ambulantnto poliklinička služba).
  • Dnevna bolnica kao parcijalni oblik hospitalizacije (kapacitet 30 mjesta).
  • Odsjek za akutna alkoholna stanja (5 kreveta) 

Odjeljenje za liječenje narkomanije obuhvata:

  • Odsjek za hospitalni tretman  (15 kreveta) – intenzivna i postintenzivna njega  za provođenje metadonske detoksikacione terapije  ovisnika 
  • Savjetovalište za prevenciju i liječenje ovisnosti 
  • Centar za metadonski  Programa održavanja za provođenje supstitucione terapije (MST)

Radna jedinica - služba zajedničkih poslova