Radno vrijeme ustanove

Odjeljenje za liječenje narkomanije

Odjeljenje za hospitalni tretman i prijemno trijažna ambulanta
radi svakim danom  od 0 do 24h

Savjetovalište za prevenciju i liječenje ovisnosti
ponedjeljak – petak od 8 do 16h

Odsjek za provođenje supstitucione terapije
ponedjeljak – petak od 7.30 do 15.30h

Odjeljenje za liječenje alkoholizma

Odjeljenje za hospitalni tretman i prijemno trijažna ambulanta
radi svakim danom  od 0 do 24h;

Dnevna bolnica alkoholizma
radnim danom od 8-16

Savjetovalište i katamnestička ambulanta
ponedjeljak – petak od 8 do 16h

Služba zajedničkih poslova

radnim danom od 8-16h