Javna licitacija za prodaju vozila putem prikupljanja pismenih ponuda

Na osnovu Odluke o prodaji službenog vozila Škoda Fabija broj 0202-629/24 od 22.02.2024. godine, JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo objavljuje Javni oglas, koji možete pogledati ovdje:

Javni-oglas-finalna-verzija-za-objavu

Obrazac za cijenu ponude ponuđači mogu preuzeti ovdje

Rok za dostavu ponuda je 11.03.2024. godine do 12,00 sati

Sve informacije u vezi sa javnom prodajom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 14,00 sati na broj telefona 033 257 750

Saradnja sa Northwestern Univerzitetom

Naša saradnja sa Northwestern University- International Program Development In cooperation with University of Sarajevo datira od 2017. godine, kada smo dobili priliku da participiramo u ovom razvojnom programu i damo svoj doprinos stručnoj i akademskoj saradnji naših ustanova. U vrijeme pandemije SARS Covid19 nismo imali posjete Američkih studenata zbog globalne izolacije. U 2022. i 2023.godini ta saradnja se nastavlja.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama

Generalna skupština UN-a je 1987. godine proglasila 26.6. Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama. Dan se obilježava u cijelom svijetu, a cilj je upozoriti širu javnost na problem zloupotrebe, poticati zdrave stilove života, a samim time i utjecati na suzbijanje problema zloupotrebe droga. Tim povodom je 23.6.2023. u prostorijama Zavoda za bolesti ovisnosti KS održan okrugli sto na temu “Mogućnosti i prepreke u tretmanu ovisnosti”. Učestvovali su predstavnik Ministarstva civilnih poslova g.Dragan Vukadin, predstavnici terapijskih zajednica “Proslavi oporavak” i “Centra za odvikavanje od ovisnosti – Marjanovac”, te multidisciplinarni tim Zavoda za bolesti ovisnosti.

U okviru aktivnosti izvan Zavoda, a povodom obilježavanja ovog dana, direktorica Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Rasema Okić, spec. neuropsihijatar, subspecijalista za bolesti ovisnosti, je gostovala u emisiji na N1 televiziji.

Zavod – među firmama sa najboljom bonitetnom ocjenom u Bosni i Hercegovini

Zavod za bolesti ovisnosti ocjenjen je bonitetnom ocjenom A+ od strane CompanyWall business, što je pokazatelj da posluje pouzdano i stabilno.

Bonitetnom ocjenom A+, za 2022 godinu, kompanija CompanyWall je Zavod za bolesti ovisnosti svrstala u kompanije koje ispunjavaju visoke standarde uspješnog poslovanja, a certifikat potvrđuje da je poslovni subjekt u grupi firmi sa najboljom bonitetnom ocjenom u Bosni i Hercegovini.