Jednodnevni edukativni seminar o ovisnosti o kocki

U saradnji Zavoda za bolesti ovisnosti KS i Udruženja Klubova liječenih alkoholičara FBiH održan je jednodnevni edukativni seminar za profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja, na kojem su pored predavanja organizirane i radionice u obliku motivacijskog intervjua sa patološkim kockarom i rad u grupi kockara.

 

Gost predavač  i voditelj treninga je bio uvaženi Prof. dr Zoran Zoričić, neuropsihijatar, subspecijalist alkoholizma  drugih ovisnosti,  sa Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu.

2. Kongres sa međunarodnim sudjelovanjem za mentalno zdravlje, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja

MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU
15-17.03.2018. Zadar Republika Hrvatska

Kongres je bio posvećen mentalnom zdravlju profesionalaca na radnom mjestu. Učešće su uzeli doktori, medicinske sestre, psiholozi i socijalni radnici.

Kako je mentalno zdravlje temelj za individualnu dobrobit i efikasno funkcioniranje zajednice, tako se svaki pojedinac kao i radna sredina mora brinuti o mentalnom zdravlju. Promocija zdravlja i dobro mentalno zdravlje na radnom mjestu kao sveobuhvatni koncept doprinosi ukupnoj koristi svake radne organizacije, zaposlenika te društva u cjelini. Na kongresu je prisustvovao veliki broj učesnika iz Hrvatske, jedan broj iz Velike Britanije, Njemačke i iz BiH predstavnici Zavoda za bolesti ovisnosti KS.

Ispred Zavoda za bolesti ovisnosti KS  Kongresu su prisustvovaliglavna sestra Zavoda Magbula Grabovica Mr zdravstvene njege i terapije Jasminka Điho ,medicinska sestra i Elvir Omerović medicinski tehničar.

Glavna tema kongresa je bila Stres i problemi uzrokovani stresom te redukcija stresa i prevencija stresa. Predstavnici Zavoda su uzeli aktivno učešće na kongresu, oralnom prezentaciom i rad u radionicama: “Upravljanje vremenom u funkciji prevencije stresa, Poslijepodneva relaksacija za mentalno zdravlje”.

Konferencija – Socijalni rad u zdravstvu održana na Fakultetu političkih nauka (28.02.2018.)

Na poziv predstavnika Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, 28.02.2018 godine u prostrorijama fakulteta, osoblje naše ustanove je prisustvovalo konferenciji sa akcentom evaluacije položaja socijalnih radnika u zdravstvu i sa kojim se poteškoćama susreću. Takođe, pažnja se posvetila socijalnim radnicima koji su direktno ili indirektno involvirani u problematici bolesti ovisnosti o psihoaktivnim supstncama.

Uposlenici koji su ispred JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo prisustvovali  sa aktivnim učešćem konferenciji su bili: Amir Burzić, dipl. scr i Elvira Bajrović, dipl. scr.

Teme prezentirane na Konferenciji:

  • Multidisciplinarni pristup u tretmanu bolesti ovisnosti
  • Koordinirana briga za ovisnike sa komorbiditetom – prikaz slučaja

Interdisciplinarni sastanak – Stručna saradnja ustanova – Evaluacija

U srijedu 14.02.2018. godine, održan je  interdisciplinarni sastanak predstavnika stručnih timova JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – Centri za mentalno zdravlje, JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo i JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, na  kojem je prisustvovao veliki broj učesnika (31).

Sastanak je organizovan na inicijativu JU Zavod za bolesti ovisnosti KS u novom objektu Zavoda, s ciljem evaluacije dosadašnje stručne saradnje navedenih zdravstvenih ustanova  i mogućnosti unapređenja iste, a na bazi  već potpisanih protokola o međusobnoj stručnoj saradnji.

Prisutne je pozdravila i izrazila dobrodošlicu direktorica Zavoda, Doc. Dr sci med. Nermana Mehić-Basara, a obratili su se i Dr Muhamed Ahmić, direktor Psihijatrijske bolnice kao i Prim. Dr Mersa Hadžisalihović, koordinator Centara za mentalno zdravlje DZ Sarajevo.

Nakon kraćeg izvještaja Zavoda o aktivnostima vezanim za  koordiniranu brigu u 2017. godini, koji je prezentirala Glavna sestra Zavoda, Magbula Grabovica, Mag. zdr. njege, uslijedila je bogata diskusija u kojoj su iznesena iskustva i  drugih službi iz navedene aktivnosti.

Također, aktualizirano je pitanje edukacije  timova CMZ-a iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i bolesti ovisnosti, a što je regulisano Pravilnikom o uslovima za rad centara za mentalno zdravlje kao i zahtjevima AKAZ-a, a što treba  dogovoriti na nivou menadžmenta Zavoda i DZ Sarajevo.

Pored navedenog, razmatrana su i pitanja vezana za sudske mjere obaveznog liječenja mentalno oboljelih osoba koji su počinitelji prekršajnih ili krivičnih djela, odluke suda po apelacijama iz kojih proizlaze problemi sa teškim duševnim bolesnicima koji su bez nadzora pušteni iz ustanova, pitanja stigme i diskriminacije i druga pitanja.

Na kraju sastanka doneseni su konkretni zaključci, koji će sa zapisnikom, biti dostavljeni svim učesnicima skupa naknadno, uz dogovor da se slijedeći radni sastanak održi u prostorijama JU Psihijatrijska bolnica KS.

Posjeta Dopredsjedavajuće Predstavničkog/Zastupničkog Doma Parlamenta Federacije BiH Zavodu za bolesti ovisnosti

U ponedeljak, 4. decembra/prosinca 2017. godine, JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, posjetila je gđa Vesna Švancer, dopredsjedavajuća Predstavničkog/Zastupničkog Doma Federacije BiH sa saradnicima, s ciljem da pruži podršku radu naše ustanove i njenom daljem organizacionom, ekonomskom i stručnom razvoju.

Direktorica ustanove, Doc. dr sci med. Nermana Mehić-Basara sa bližim saradnicima, pozdravila je prisutne, izrazila dobrodošlicu i  zadovoljstvo što  najviše zakonodavno tijelo Federacije BiH pokazuje interesovanje za rad ove zdravstvene ustanove. Upoznala je prisutne sa istorijatom, trenutnim stanjem, dosadašnjim radnim  rezultatima ali i problemima sa kojima se Zavod suočava.

Sastanak je protekao u ugodnoj atmosferi, uz učešće svih prisutnih. U sklopu posjete, gđa Švancer je obišla objekat, a posebno se zadržala na Odjeljenju za hospitalni tretman ovisnika i u neposrednom razgovoru s pacijentima dobila informacije o tome da li su zadovoljni  programima tretmana i ostalim uslugama koje dobivaju.

Zaključci koji su doneseni na kraju sastanka, predviđaju konkretne  aktivnosti  za unapređenje daljeg rada Zavoda, pri čemu se poseban naglasak daje razvojnim projektima kojima Predstavnički Dom Parlamenta FBiH i gđa Vesna Švancer mogu dati punu podršku.

IV Kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem

Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH), u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, organizovalo je IV Kongres psihijatara  Bosne i Hercegovine – Psihijatrija i mentalno zdravlje: dileme i perspektive, koji je održan u Banja Luci, od 16. do 19. novembra/studenog  2017. godine.

U okviru kongresa, održan je i Treći simpozijum o bolestima zavisnosti – Savremena dostignuća u prevenciji, tretmanu i rehabilitaciji zavisnika.

Pored brojnih  učesnika iz  zemlje i svijeta, kongresu su prisustvovali i predstavnici Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, doktori, medicinske sestre/tehničari i stručni saradnici, koji su prezentirali deset stručnih radova, među kojima su bila i dva pozvana predavanja.

U okviru simpozijuma  o bolestima zavisnosti, održan je satelitski simpozijum o Buprenorfinu  u organizaciji Alkaloid Sarajevo, na kojem je  direktorica Zavoda predstavila  naša iskustva u primjeni ove terapije.

Odlazak ljekara na Kongres i Simpozijum podržao je Alkaloid d.o.o. Sarajevo

The Second European Conference on Addictive Behaviours and Dependencies

The Second European Conference on Addictive Behaviours and Dependencies se održala  u Lisabonu, Portugal od 24.-26 oktobra 2017 god.

Ispred naše ustanove Konferenciji su prisustvovale dr. Nermana Mehić- Basara i dr. Snježana Marjanović – Lisac.

Preko 1000 učesnika iz raznih krajeva svijeta je prisustvale Konferenciji. Vodeći  internacionalni eksperti i naučnici iz polja ovisnosti su govorili o posljednjim naučnim činjenicama i saznanjima  iz ove oblasti, kao i o najnovijim izazovima i promjenama povezanim sa ilegalnima drogama, alkoholom, pušenjem, kockanjem,ovisnosti o internetu  i drugim ovisničkim ponašanjima.

Na inauguralnoj sesiji koja se održavala pod nazivom: Science speaks to polyce and policy speaks to science – govorili su  Alexandre  Quintanilha, naučnik i predsjednik Portugalskog Parlamentarnog komiteta za edukaciju i nauku i Vladimir Poznyak, koordinator Odjela za mentalno zdravlje i Zloupotrebu substanci Svjetske Zdravstvene Organizacije (SZO).

Želimo da se  zahvalimo na dobrodošlici, odlično organiziranoj Konferenciji i izuzetnim  prezentacijama.

Imale smo priliku vidjeti dio prekrasnog Lisabona i potvrditi dobro poznato gostoprimstvo Portugalskog naroda.

Posebno se želimo zahvaliti Alkaloid d.o.o. Sarajevo na podršci u odlasku na Konferenciju.