1. Kongres medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla 06-08.12.2019 godine

Na 1. Kongresu medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji se održao u Tuzli od 06 do 08.12.2019 godine, ispred naše ustanove učešće su uzeli Magbula Grabovica mr. zdravstvene njege i terapije, Elvir Omerović dipl. medicinski tehničar, Lejla Šabanović dipl. medicinska sestra i Muamer Šehić dipl. medicinski tehničar sa stručnim radovima: „Upravljanje rizicima u zdravstvenoj njezi“ i „Zdravstvena njega ovisnika o psihoaktivnim supstancama“.

Nakon svečanog otvaranja 1. Kongresa medicinskih sestara i tehničara, prelazeći na radni dio Kongresa održan je okrugli sto, gdje se razgovaralo o temama: „ Položaj medicinske sestre u Bosni i Hercegovini“ i „ Odlasci medicinskog osoblja iz Bosne i Hercegovine“.

Također  smo imali priliku poslušati izlaganja kolega i kolegica širom Bosne i Hercegovine, kao i zemalja regiona.

Nakon stručnih predavanja, učesnici Kongresa su učestvovali u radionicima na temu kardiopulmonalne reanimacije.

Pored navedenog Kongres je bio i idealna prilika za razmjenu svakodnevih iskustava iz prakse, te uspostavljanja novih poznanstava i uzajamne saradnje.

Regionalni sastanak o pojavi novih psihoaktivnih supstanci, Podgorica, Crna Gora, 26-27. Novembar 2019. godine

Misija OSCE-a u Crnoj Gori , u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, organizovali su u dvodnevcni regionalni sastanak, na temu novih psihoaktivnih supstanci (NPS), kao globalnom izazovu i prijetnji po sigurnost i zdravlje ljudi.

Sastanak je organizovan u Podgorici, od 26. – 27.11.2019. godine.

Skupu je prisustvovalo oko 40 predstavnika državnih institucija i nevladinih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Slovenije, kao i predstavnici Europskog monitoring centra za praćenje droga i zavisnosti (EMCDDA), Organizacije za europsku bezbjednost i saradnju (OSCE) i Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC)-a.

Delegaciju Bosne i Hercegovine predstavljali su gosp. Ognjen Zekić, šef  Odsjeka za suzbijanje  opojnih droga u Ministarstvu bezbjednosti BiH, Doc, dr sci med. Nermana Mehić-Basara, imenovana ispred Ministarstva zdravstva Federacije BiH i gosp. Ilija Plavša, ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, član Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga RS.

Sva tri člana delegacije su imali priliku da prezentiraju stanje vezano za oblast politike i strategije koja se tiče droga kao i temu vezanu za nove psihoaktivne supstance.

Bosna i Hercegovina još nije uspostavila Sistem ranog upozoravanja na NPS, ali poštuje smjernice nove Deklaracije u smislu obaveze prijavljivanja svake nove droge ka europskim partnerima (EMCDDA, EUROPOL, UNODC, INTERPOL i dr.) i distribuiranja informacije o NPS koju dobije izvana ka institucijama BiH. U zadnje dvije godine u BiH su otkrivene 2 NPS,  a imali smo saznanje za 29 NPS i 2 prekurzora. 2016. god, formirana je Radna grupa za dopunu Liste zabranjenih droga, koja je dostavila prijedlog za dopunu Liste zabranjenih droga,  Savjetu ministara BiH.

Predstavnici navedenih zemalja govorili su o koracima koji se čine na uspostavljanju Sistema ranog upozoravanja (EWS) na pojavu novih psihoaktivnih supstanci, preprekama i problemima iz čega je bilo jasno da postoje značajne razlike među zemljama u regiji.

Predstavnik UNODC, gosp. Miloš Stojanović, izvijestio je prisutne da je do sada prijavljeno ukupno 899 NPS iz 150 zemalja, pri čemu je 40-ak otkriveno od 2018. do danas.

Najčešće se radi o nemedicisnkim sintetskim kanabinoidima, opioidima i benzodiazepinima, koji se mogu nači u prodaji kao osvježivači prostora, kupke, čajevi, biljna hrana ili hrana za životinje, po povoljnim cijenama, a sve se više koristi on-line kupovina.

Problemi koji su naglašeni u vezi s NPS su prije svega štetni uticaj na zdravlje ljudi, nedovoljno poznat hemijski sastav novih droga, veliki broj intoksikacija sa smrtnim ishodom, trend ubrzanog porasta broja novih supstanci, ilegalna trgovina te  veoma spor proces stavljanja NPS na listu zabranjenih psihotropnih supstanci u svim zemljama.

Međunarodni regulatorni okvir za kontrolu droga potiče još iz 1961. god., kada je usvojena Konvencija o narkotičkim drogama, koja je propisala set mjera kao odgovor na pojavu medicinskih sredstava koja se zloupotrebljavaju.

Najnovija Deklaracija o NPS iz 2015. godine, koju je usvojio Ministarski savjet EU, obavezao je sve članice EU ali i kandidatske zemlje koje su na putu pridruživanju EU, da se uključe u donošenje nacionalnih planova za otkrivanje i identificiranje NPS i da u skladu s vlastitim mogućnostima, što prije  uspostave Sistem ranog upozorenja na NPS – Early Warning System.

Doc. dr sci med. Nermana Mehić-Basara

 

Stručna konferencija „Prvi regionalni forum o zavisnosti o drogama i oporavku“ Beograd 19-20.11.2019 godine

Stručna konferencija  „Prvi regionalni forum o zavisnosti o drogama i oporavku“ , održana je u Beogradu 19-20.11.2019 godine.

Ispred naše ustanove radu foruma učešće su  uzeli  Magbula Grabovica  mr.zdravstvene njege i terapije i  Vedrana Novković dipl. psiholog.

Na forumu je bilo preko 170 učesnika iz regiona i zemalja Evropske unije.

Na otvaranju konferencije učesnicima su se obratili predstavnici ključnih institucija i donosioci odluka iz zemalja regiona. Poseban osvrt na važnost foruma dali su predsednik WFAD-a i predstavnik UNODC-a za područje zapadnog Balkana.

Tri renomirana svjetska stručnjaka i univerzitetska profesora dala su svoj uvid u benefite koje proces oporavka donosi pojedincima, porodicama kao i široj zajednici (David Best, Univerzitet Derby, Velika Britanija – ISTRAŽIVANJE: ŽIVOT U OPORAVKU NA BALKANU, Rowdy Yates, EFTC, Velika Britanija – PUTOVANJE KA OPORAVKU: PUT KOJIM SE RJEĐE IDE, Wouter Vanderplasschen, Univerzitet u Gentu, Belgija – ULOGA TRETMANA U OPORAVKU OD OVISNOSTI).

Nakon toga uslijedile su po dvije radionice pod nazivom Rezidencijalni tretman , Prevencija, Gradovi za oporavak i Šta znamo o oporavku.

Posljednji dan konferencije predstavljen je projekat Biram Oporavak, koji je i omogućio održavanje ovog Foruma.  Aktivnosti koje su počele sa procjenom potreba u prvoj fazi, još 2015 godine, su odgovorile na potrebe korisnika, što je ova sesija i prikazala. Govornici su pružili uvid u ostvarene projektne aktivnosti iz sve tri zemlje. Poseban osvrt dat je multisektorskom pristupu i saradnji između institucija, medijskoj zastupljenosti kao i inovativnom programu rane intervencije.

Održane su dvije radionice pod nazivom Medicinski potpomognut oporavak i Resocijalizacija u procesu oporavka.

Plenarna sesija obuhvatila je široki spektar tema koje su aktuelne i izazivaju beskrajne debate. Dekriminalizacija posjedovanja psihoaktivnih supstanci, medicinska marihuana kao i osvrt na globalne situacije na području smanjenja ponude i potražnje droga obilježila je 1. Regionalni forum o zavisnosti i oporavku od droga.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

20.12.2019.

Liste uspješnih kandidata

Lista uspješnih kandidata – magistar farmacije

Lista uspješnih kandidata – doktor medicine

Lista uspješnih kandidata – medicinska sestra tehničar

13.12.2019.

Rezultati pismenih ispita

Rezultati pismenog ispita – Magistar farmacije

Rezultati pismenog ispita – Doktor medicine

Rezultati pismenog ispita – Medcinska sestra tehničar

09.12.2019.

Obavještenje Komisije o pismenom ispitu

Na osnovu člana 20.a Zakona o radu (“Sl.novine FBiH” br:26/16 i 89/18), člana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala (“Sl.novine Kantona Sarajevo, br:9/19 i 21/19) i saglasnosti ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, direktor Zavoda raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

u trajanju od 1 (jedne) godine

  1. Magistar farmacije-1 (jedan) izvršilac
  2. Doktor medicine-1(jedan) izvršilac
  3. Medicinska sestra/tehničar-2 (dva) izvršioca
  4. Informatičar-programer -1 (jedan) izvršilac

Konkurs za prijem decembar 2019

Poslovnik o radu Komisije

Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Mentalno zdravlje podrazumjeva emocionalnu stabilnost, odnosno zdrave emocionalne odnose sa drugim osobama.

Mentalno zdrav pojedinac je radno efikasan i produktivan u zajednici.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 10 oktobar proglasila Svijetskim danom mentalnog zdravlja.

Značaj obilježavanja svjetskog dana mentalnog zdravlja je podizanje svijesti o problemima vezanim za mentalno zdravlje te pružanje prilike osobama, organizacijama  i institucijama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja da promoviraju svoj rad i u saradnji sa zajednicom rade na poboljšanju uslova za pružanje odgovarajuće zastite mentalnog zdravlja.

Povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja u Zavodu za bolesti ovisnosti održane su radne grupe sa pacijentima, a u cilju podizanja svijesti o tome šta se sve može učiniti kakao bi se osiguralo da osobe  mogu sačuvati mentalno zdravlje i nastaviti živjeti dostojanstveno kroz ljudska prava i socijalnu uključenost.

Posjeta menadžmenta TZ “Kampus” Sarajevo

VD direktorica  TZ “Kampus” Sarajevo, Sanela Pekić magistar socijalnog rada i predsjednica Upravnog odbora, Đana Lončarica, magistar psihologije su posjetili Zavod za bolesti ovisnosti KS 29.07.2019. godine.

Saradnja između ustanova je uspostavljena još 2003. godine od osnivanja TZ “Kampus”, a na sastanku su razmatrani rezultati dosadašnje stručne saradnje, te načini za njeno poboljšanje.

Stručna predavanja za medicinske sestre/tehničare 12.07.2019

Komora medicinskih sestara/tehničara Kantona Sarajevo je dana 12.07.2019. godine, u hotelu Grand, u 19:00 časova, organizovala stručna predavanja za sve članove Komore.

Predavači su bili:

  • Doc.dr sc. Marijana Neuberg, dipl.med.sestra, Univerzitet u Varaždinu, Šef studija za zdravstvenu njegu
    Tema predavanja: “Savremeni pristupi i modeli u palijativnoj njezi”
  • Mag. sestrinstva, Senka Repovečki, dipl.med. sestra za edukaciju i kvalitet zdravstvene skrbi, Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb
    Tema predavanja: “Interpersonalni odnosi u sestrinstvu”

Istog dana je upriličena i posjeta Mag. Senke Repovečki našoj ustanovi gdje su direktorica Zavoda doc.dr sci med. Nermana Mehić-Basara i glavna sestra Zavoda Magbula Grabovica, magistar zdravstvene njege i terapije zvanično poželjele dobrodošlicu, nakon koje je upriličeno upoznavanje i druženje sa kolegicama i kolegama iz Zavoda tokom kojeg se razgovaralo o zdravstvenoj njezi i provođenju sestrinske aktivnosti u psihijatriji.

Medicinske sestre i tehničari trebaju da posjeduju znanje, vještine i iskustvo kako bi mogli odgovoriti na sve složenije profesionalne zahtjeve, te kako bi mogli biti ravnopravni članovi tima za upravljanje kvalitetom i procesima upravljanja kliničkim rizikom.

Polazne tačke za rad u psihijatrijskim službama su svakako aktivan i intenzivan rad na razumijevanju pacijentove situacije, njegovih misli, osjećanja kao i automatskih reakcija.

Onaj ko pomaže mora da ima volju, sposobnost, znanje i vještine i da prepozna pacijentova osjećanja i reakcije. Psihijatrijske sestre trebaju kontinuiranu edukaciju jer imaju profesionalnu odgovornost posebno zbog činjenice da se djelatnost zdravstvene njege u svijetu razvija tako da se u središte njenih aktivnosti postavlja čovjek i zdravlje umjesto bolesti.

Pored kontinuirane edukacije u radu sa pacijentima medicinke sestre/tehničari se trebaju osnaživati i raditi na sebi kako bi sačuvali svoje zdravlje a prevenirali bolest.

Sestrinstvo nije statičan ili čelni odnos koji bi se temeljio na aktivnoj ulozi medicinske sestre/tehničara i pasivnoj ulozi pacijenta, već se radi o dinamičnom odnosu koji uključuje psihološku dimenziju dva aktera, medicinske sestre/tehničara i pacijenta.

Činjenica je da je profesija medicinskih sestara/tehničara zahtjevna i odgovorna, te se medicinske sestre iscrpljuju fizički i emocionalno.

Posjeta rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) gđe. Steliane Nedere Zavodu za bolesti ovisnosti

U utorak, 9.07.2019. godine gđa. Steliana Nedera koja je imenovana za regionalnu predstavnicu UNDP u Bosni i Hercegovini je posjetila Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Zavod za bolesti ovisnosti sarađuje sa UNDP duži niz godina na projektu “Održivi odgovor s ciljem smanjenja ovisnosti u Bosni i Hercegovini” kroz koji UNDP obezbjeđuje neophodne lijekove i skrining testove za korisnike usluga Zavoda koji se nalaze na terapiji metadonskog održavanja (MST).

Tokom posjete razgovaralo se od dosadašnjoj saradnji i podršci UNDP-a centrima za tretman ovisnosti u Bosni i Hercegovini kao i mogućnostima proširenja podrške u smislu poboljšanja trenutnog sistema monitoringa i zastupanja u proširenju kapaciteta ili diseminaciji OST centara na više opština, kako bi usluge bile dostupnije korisnicima uz rasterećenje postojećeg punkta i lokalne zajednice.

UNDP RR Mrs Steliana Nedera visited the Institute for Addiction Diseases of Sarajevo Canton.

Tuesday, July the 9th 2019

The Institute for Addiction Diseases of Sarajevo Canton is collaborating with UNDP on “Sustainable Response for Reducing Drug Dependence” allowing UNDP to supply Institute with the essential medicaments and drug tests, for app. 320 patients/year on methadone treatment (OST), with costs reduced by 50%.

Ms. Nedeira reiterated the fact that drug dependence treatment centers in Sarajevo, Mostar and Zenica are offering a high-quality prevention and therapeutic services for some 850 ex- drug users as a key element of public health approach to drug use disorders in F BiH, and an excellent example of such work in the Region.  It was concluded that the effective drug dependence treatment and harm reduction services performed in Sarajevo Canton have a positive impact on local community, considering that after the introduction of the effective treatment services (including pharmacological treatment); crime related behavior (namely theft and violence), particularly that associated with the inability to purchase drugs, is significantly reduced.

Talking with M.D. Ph.D. Ms. Nermana Mehic Basara, UNDP RR expressed willingness to extend coverage of UNDP supporting services by improving present Monitoring System for patients on treatment and by advocating for the expansion/dissemination of Opiate Substitution Treatment Centers’ facilities to more Municipalities, in order OST services to be closer to the patients. UNDP and partners are planning various activities targeted to health policy change, with commitment to further support sustainable response to addiction diseases in BiH.