JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – samostalni stručni saradnik za ekonomski poslove

31.03.2022. Lista uspješnih kandidata – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove

29.03.2022. Obavještenje i lista kandidata za polaganje pismenog i usmenog ispita

15.03.2022. Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove
15.03.2022. Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove

14.03.2022. Pitanja za radno mjesto – Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove – 1 (jedan) izvršilac

 2. Informatičar/programer – 1 (jedan) izvršilac

25.02.2022. Odluka o poništenju dijela Javnog oglasa
25.02.2022. Lista uspješnih kandidata – informatičar/programer

21.02.2022. Obavještenje i Lista kandidata za polaganje pismenog ispita

04.02.2022. Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove i informatičar/programer
04.02.2022. Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog konkursa – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove i informatičar/programer

03.02.2022. Pitanja za radno mjesto – Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove
03.02.2022. Pitanja za radno mjesto – Informatičar/programer

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove – 1 (jedan) izvršilac
 2. Informatičar/programer – 1(jedan) izvršilac
 3. Medicinska sestra/tehničar – 1 (jedan) izvršilac

31.12.2021. Odluka o poništenju dijela konkursa broj 0202-1545-21 od 18.11.2021. godine

17.12.2021. Lista uspješnih kandidata za poziciju medicinska sestra/tehničar
17.12.2021. Lista uspješnih kandidata za poziciju str.saradnik za ekonomske poslove

09.12.2021. Lista kandidata nakon provedenog pismenog ispita – medicinska sestra/tehničar
09.12.2021. Lista kandidata nakon provedenog pismenog ispita – str.saradnik za ekonomske poslove

03.12.2021. Obavještenje i Lista kandidata nakon provedenog pismenog ispita

18.11.2021. Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove, informatičar/programer i medicinska sestra/tehničar
18.11.2021. Poslovnik o radu komisije za porovođenje javnog konkursa – samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove, informatičar/programer i medicinska sestra/tehničar

17.11.2021. Pitanja za radno mjesto samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove
17.11.2021. Pitanja za radno mjesto informatičar/programer
17.11.2021. Pitanja za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos magistra farmacije na neodređeno vrijeme

10.12.2021. Lista uspješnih kandidata

02.12.2021. Lista kandidata nakon provedenog pismenog ispita

24.11.2021. Obavještenje termin pismenog ispita – magistar farmacije

10.11.2021. Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme – magistar farmacije
10.11.2021. Pravilnik o radu komisije za porovođenje javnog konkursa – magistar farmacije

09.11.2021. Pitanja za radno mjesto magistar farmacije

Posjeta delegacije Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Delegacija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, na čelu sa  ministrom Prof.dr Harisom  Vranićem bila je u posjeti  JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Obilazak Zavoda upriličen je u pratnji v.d. direktorice Doc.dr sci med Raseme Okić i njenih saradnika.

Ovom prilikom, ministar Prof.dr . Haris Vranić se upoznao sa stanjem u ovom Zavodu, potrebama osoblja i pacijenata.

Dogovorena je podrška Ministarstva u budućem radu,  popunjavanju radnih mjesta, organizaciji vakcinacije pacijenata, kao i  edukaciji uposlenika Zavoda.

Interna edukacija 07.07.2021. godine – obilježavanje 5 godina od preseljenja

JU Zavod za bolesti ovisnosti 07.07.2021. je obilježio 5 godina rada na lokalitetu Nahorevska 177.

U okviru interne edukacije koja je održana na dan 07.07.2021. Prim.dr. Miloš Pokrajac je podsjetio sve učesnike o tom značajnom datumu za sve pacijenete i uposlenike Zavoda.

Također je podsjetio da je tačno prije tri godine Zavod akreditovana ustanova od strane AKAZ-a FBiH , te da se intenzivno radi na procesu reakreditacije i certifikacije.

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnicu su dužni obrazovati se i obučavati u okviru svojih stručnih zvanja te su obavezni da trajno učestvuju i definišu programe interne kvalitete i sigurnosti.

U okviru interne edukacije održane 07.07.2021. obrađene su četiri teme , dvije iz oblasti Politika i Procedura i dvije stručne teme.
Teme :

 • Procedura pripreme pacijenata za odlazak u terapijsku zajednicu za vrijeme trajanja pandemije Covid 19
  Elvira Bajrović dipl.socijalni radnik
 • Politika usluga koje se pružaju u zavodu za bolesti ovisnosti
  Dr Nizama Šukurović, spec. Neuropsihijatar
 • Kvalitet života ovisnika o opijatima na OST-u u zavisnosti o stabilnosti i tretmanu
  Lejla Šabanović mr sestrinstva
 • Neverbalna komunikacija
  Vedrana novković dip. psoholog i Fuad Điho socijalni radnik

Interna edukacija je često najbolji izvor novih znanja i vještina, a zdravstveni radnici i saradnici kroz predavanja i vježbe utvrđuju svoja znanja i vještine koje su im potrebne za zbrinjavanje i pružanje stručnih usluga ovisnicima o alkoholu i dr.psihoaktivnim supstancama

Glavna sestra Zavoda

Magbula Grabovica mr zdravstvene njege i terapije
Koordinator za kvalitet

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nelegalne prodaje droge 26.06.2021.

Generalna Skupština Ujedinjenih Naroda je 1987. godine proglasila 26. juni Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama, želeći upozoriti javnost na rastući problem zloupotrebe droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera, ne lokalnom i globalnom nivou, sa zajedničkim ciljem-stvaranjem međunarodnog društva bez zloupotrebe droga.
Obilježavanje ovog važnog datuma provodi se u kontinuitetu 20 godina. Tako da je i ove godine ovaj dan obilježen sa različitim aktivnostima. Sa korisnicima usluga radilo se po tipu grupe i upoznavanja korisnika na temu kako prevenirati recidiv i kako se vratiti u zajednicu i doprinositi zajednici. Također kroz grupu okupacione terapije bolesnici su iskazali na različite načine svoj stav prema ovom datumu, a također i održavanju dugoročne kvalitetne apstinencije.

U okviru aktivnosti izvan Zavoda, a povodom obilježavanja ovog dana, dr. Nizama Šukurović je bila aktivni učesnik u emisiji TV Hayat.