Obilježavanje Dana Kantona Sarajevo 2023. godine

U okviru obilježavanja Dana Kantona Sarajevo, koji traju od 02. do 09.05.2023 godine u Zavodu za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo su 04.05.2023. godine organizovane slijedeće aktivnosti:

  • Pružanje besplatne usluge skrining testova na psihokativne supstance i alkotestova građanima Kantona Sarajevo;
  • Prodajna izložba radova pacijenata. Na ovaj način smo predstavili sve tehnike koje su naši pacijenti savladali i usavršili uz pomoć radno-okupacionih terapeuta, a što predstavlja stanovitu satisfakciju kako pacijentima tako i terapeutima. Pored osoblja Zavoda za bolesti ovisnosti KS, pacijenata Dnevne bolnice alkoholizma i pacijenata vanbolničkog tretmana, prodajnu izložbu  podržali su i predstavnici Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo. Cijene radova su bile simbolične, dok će novac od prodaje biti usmjeren za kupovinu repromaterijala za potrebe radno-okupacione terapije.