Saradnja sa Northwestern Univerzitetom

Naša saradnja sa Northwestern University- International Program Development In cooperation with University of Sarajevo datira od 2017. godine, kada smo dobili priliku da participiramo u ovom razvojnom programu i damo svoj doprinos stručnoj i akademskoj saradnji naših ustanova. U vrijeme pandemije SARS Covid19 nismo imali posjete Američkih studenata zbog globalne izolacije. U 2022. i 2023.godini ta saradnja se nastavlja.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama

Generalna skupština UN-a je 1987. godine proglasila 26.6. Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama. Dan se obilježava u cijelom svijetu, a cilj je upozoriti širu javnost na problem zloupotrebe, poticati zdrave stilove života, a samim time i utjecati na suzbijanje problema zloupotrebe droga. Tim povodom je 23.6.2023. u prostorijama Zavoda za bolesti ovisnosti KS održan okrugli sto na temu “Mogućnosti i prepreke u tretmanu ovisnosti”. Učestvovali su predstavnik Ministarstva civilnih poslova g.Dragan Vukadin, predstavnici terapijskih zajednica “Proslavi oporavak” i “Centra za odvikavanje od ovisnosti – Marjanovac”, te multidisciplinarni tim Zavoda za bolesti ovisnosti.

U okviru aktivnosti izvan Zavoda, a povodom obilježavanja ovog dana, direktorica Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Rasema Okić, spec. neuropsihijatar, subspecijalista za bolesti ovisnosti, je gostovala u emisiji na N1 televiziji.

Zavod – među firmama sa najboljom bonitetnom ocjenom u Bosni i Hercegovini

Zavod za bolesti ovisnosti ocjenjen je bonitetnom ocjenom A+ od strane CompanyWall business, što je pokazatelj da posluje pouzdano i stabilno.

Bonitetnom ocjenom A+, za 2022 godinu, kompanija CompanyWall je Zavod za bolesti ovisnosti svrstala u kompanije koje ispunjavaju visoke standarde uspješnog poslovanja, a certifikat potvrđuje da je poslovni subjekt u grupi firmi sa najboljom bonitetnom ocjenom u Bosni i Hercegovini.   

Posjeta visokog zvaničnika Ambasade SAD-a Zavodu za bolesti ovisnosti

Dana 19.05.2023. imali smo čast da nas posjeti Mr. Matan Meyer, direktor ureda za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona (INL).

Održan je sastanak sa direktoricom Doc. dr med. sci Prim. Rasemom Okić na temu : “Prisustvo sintetičkih droga kao i drugih opojnih sredstava na tržištu Bosne i Hercegovine” , te je uspostavljena početna saradnja između naše dvije Institucije.

Obilježavanje Dana Kantona Sarajevo 2023. godine

U okviru obilježavanja Dana Kantona Sarajevo, koji traju od 02. do 09.05.2023 godine u Zavodu za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo su 04.05.2023. godine organizovane slijedeće aktivnosti:

  • Pružanje besplatne usluge skrining testova na psihokativne supstance i alkotestova građanima Kantona Sarajevo;
  • Prodajna izložba radova pacijenata. Na ovaj način smo predstavili sve tehnike koje su naši pacijenti savladali i usavršili uz pomoć radno-okupacionih terapeuta, a što predstavlja stanovitu satisfakciju kako pacijentima tako i terapeutima. Pored osoblja Zavoda za bolesti ovisnosti KS, pacijenata Dnevne bolnice alkoholizma i pacijenata vanbolničkog tretmana, prodajnu izložbu  podržali su i predstavnici Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo. Cijene radova su bile simbolične, dok će novac od prodaje biti usmjeren za kupovinu repromaterijala za potrebe radno-okupacione terapije.

         

IZVJEŠTAJ O ZAVRŠENOJ REAKREDITACIJI

Zavod za bolesti ovisnosti je 2018. godine uspostavio sistem kvaliteta (Rješenje 02-37-284-2/18) od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, od kada kontinuirano održava i naprjeđuje sistem kvaliteta i sigurnosti u pružanju usluga. Uposlenici Zavoda su profesionalni, predani poslu i  educirani za rad sa ovisnicima kroz interne i eksterne edukacije. Svi uposlenici Zavoda su uključeni u sistem kvaliteta kroz primjenu važečih procedura sa jasno definisanim ciljem poboljšanja kvaliteta u pružanju usluga za pacijente/korisnike. Kod uspostavljanja, kontinuiranog održavanja kao i unapređenja sistema, menadžment daje punu podršku kako u samoj organizaciji i poboljšanju uslova za pacijente tako i za uposlenike Zavoda. Podjeljeni zadaci i uloge (multidisciplinarni rad) svih uposlenih garantuju kvalitetnu integraciju sistema sigurnosti  i kvaliteta u procesu svakodnevnog pružanja usluga. Dana 29.09. i 30. 09.2022. provedena je vanjska ocjena kvaliteta i sigurnosti, istu su provela tri ocjenjivača – doc.dr.sci Klementina Nuk – Vuković dipl. psiholog,  dr. Maida Ređić Fišeković – dr. stomatologije, mr.sci Taib Babić- dipl. Psiholog,  delegirani od Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH dana 25.10.2022. donosi Rješenje o akreditaciji i certifikaciji br: 02-33-390/22, JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo: dodjeljuje se bezuvjetna akreditacija i certifikacija, sa 100,00% ispunjenosti standarda sigurnosti i 100.00% standarda kvaliteta za bolnice (ver.2020). – Akreditacija ima rok od 3 godine, a certifikacija 4 godine od dana donošenja rješenja