Dovršena edukacija u oblasti uvođenja kvaliteta

Nakon gotovo četiri mjeseca kontinuirane aktivnosti Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 03.03.2015. godine završila je edukaciju uposlenika Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u oblasti uvođenja sistema kvaliteta, koja je započela 11. novembra 2014. godine.
Učesnici edukacije su odslušali 16 edukativnih modula i u potpunosti su upoznati sa cjelokupnim procesom i zadacima u procesu uvođenja sistema kvaliteta, kako bi neometano započeli sa aktivnostima koje im predstoje u narednom periodu.
Završni edukativni modul „Projekat u ustanovi“ prezentirala je Melka Mercvajler, prof. Nakon kratkog rezimea prezentiranih edukativnih modula, prisutni su bili upoznati o zadacima koordinatora kvaliteta, Komisije za kvalitet, kao i o procesu facilitacije i vanjske ocjene.
Veliko zanimanje učesnika edukacije kao i brojna pitanja koja su postavljali tokom prezentacije pokazali su veliku zainteresovanost i želju da se što prije započne sa ovim procesom kako bi se i ova dva zavoda našla na AKAZ-ovoj listi akreditiranih zdravstvenih ustanova.
Ceritifikat o uspješno završenoj edukacije dobilo je 28 učesnika.

Preuzeto sa http://www.akaz.ba/

Na istom linku možete pronaći i listu učesnika kao i više fotografija sa edukacije

Tehnički prijem novog objekta Zavoda u Jagomiru

Dana 12.02.2015 godine izvršena je tehnička primopredaja novoizgrađenog objekta Zavoda na lokalitetu Jagomir od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo vlasniku Ministarstvu Zdravstva Kantona Sarajevo, te krajnjem korisniku JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Samoj primopredaji objekta su prisustvovali predstavnici Ministarstva Zdravstva KS, Zavoda za izgradnju KS, izvođača radova i predstavnika Zavoda za bolesti ovisnosti KS.

Primopredajom objekta su se stvorili uslovi za nastavak aktivnosti vezanih za nabavku potrebne opreme i opremanje objekta, te organizaciju rada Odjeljenja za psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnika u zajednici.

Pomoć ugroženim područjima – psihosocijalna podrška

U skladu sa odlukama donesenim 21.05.2014. godine na sastanku Ministarstva Zdravstva FBiH, a u okviru projekta “Pomoć ugroženim područjima – psihosocijalna podrška” JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo je uključen kao pomoć centrima za mentalno zdravlje Odžak, Olovo i Orašje.
Formiranim timovima profesionalaca Zavoda su se pridružila i dva člana tima sa Psihijatrijske Klinike KCUS te više članova iz Društva psihologa.
Svaki tim je bio sastavljen od profesionalaca mentalnog zdravlja a činili su ih jedan psihijatar, psiholozi, medicinske sestre/tehničari i socijalni radnik.
Osnovni zadatak ovih aktivnosti je bila intervencija u krizi kao vid podrške pogođenom stanovništvu, očevidcima klizišta i poplava, pomagačima, profesionalcima mentalnog zdravlja koji rade u ovim centrima, dok je poseban naglasak da na rad sa djecom.
Aktivnosti su organizovane u periodu od 26.05. do 13.06.2014 godine i to:
Olovo posjete svaki radni dan od 26.05. do 02.06. 2014 godine – dva tima
Odžak posjeta tima u trajanju od 08. do 14.06.2014 godine, te
Orašje posjeta tima u trajanju od 05. do 08.06.2014 godine.