Posjeta rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) gđe. Steliane Nedere Zavodu za bolesti ovisnosti

U utorak, 9.07.2019. godine gđa. Steliana Nedera koja je imenovana za regionalnu predstavnicu UNDP u Bosni i Hercegovini je posjetila Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo. Zavod za bolesti ovisnosti sarađuje sa UNDP duži niz godina na projektu “Održivi odgovor s ciljem smanjenja ovisnosti u Bosni i Hercegovini” kroz koji UNDP obezbjeđuje neophodne lijekove...

Izazovi i perspektive u oblasti prevencije ovisnosti

U Sarajevu je 26. i 27.06.2019. godine održana Prva stručna konferencija, sa međunarodnim učešćem, o savremenim pristupima i modelima rada sa djecom i mladima u BiH. Konferenciji  je prisustvovalo više od 140 učesnika iz BiH i Evrope, a ujedno je obilježen i 26. juni, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa, te...

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga 26.06.2019.

Svake godine u JU Zavodu za bolesti ovisnosti KS 26. juna/lipnja se obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga  i nezakonitog prometa drogama. Svrha obilježavanja ovog dana je potaknuti ili osvjestiti sve pacijente na mogućnost ličnog doprinosa iz sopstvenog iskustva koji može biti podrška u aktiviranju i pokretanju  programa i prezentiranja problema u javnosti...

Supervizija za koordinatore/ice kontinuiteta brige za model zajedničkog planiranja otpusta u FBiH

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH, od 18-20.06.2019. godine, u Neumu je održana  trodnevna supervizija za koordinatore /ice kontinuiteta brige za model zajedničkog planiranja otpusta u FBiH. Ispred Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo učestvovali su koordinatori Lejla Šabanović, dipl. medicinska sestra i Muamer Šehić, okupacioni terapeut. Pojam otpusta uključuje prijenos profesionalne odgovornosti...

Dodjele priznanja povodom “Međunarodnog dana sestrinstva” 2019 godine

Svake godine medicinske sestre cijelog svijeta obilježavaju 12.05. u spomen na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Na taj dan zdravstveni profesionalci i javnost osvrnu se na rad i ulogu medicinske sestre/tehničara u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi, čija zdravstvena zaštita je nezamisliva bez medicinskih sestara/tehničara. Povodom obilježavanja “Međunarodnog dana sestrinstva” u nedjelju...

Obilježavanje Dana Kantona Sarajevo 2019. godine

U skladu sa programom Dana Kantona Sarajevo, koji traju od 02.05. do 09.05.2019 godine, u okviru sedmog dana manifestacije, u Zavodu za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo su 08.05.2019 godine održane  slijedeće aktivnosti: od 12:00 do 16:00 sati prodajna izložba radova pacijenata nastalih u procesu okupacione terapije; od 13:00 do 14:00 sati projekcija filma “Ispovjest...

7. Kongres medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine

U organizaciji Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona, u Tuzli, od 11. do 14. aprila 2019. godine održan je 7. Kongres medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Teme Kongresa su obuhvatile: Savremeni pristupi u sestrinstvu Obrazovanje medicinskih sestara i edukacija Menadžment u zdravstvu Informacijske tehnologije u...

Predavanje za učenike i roditelje Katoličkog školskog centra – Sarajevo

Dana 8.4.19. stručnjaci Zavoda za bolesti ovisnosti JU Kantona Sarajevo,  održali  su predavanje za učenike i roditelje Katoličkog Školskog Centra u Sarajevu. Predavanju je prisustvovao veliki broj učenika od 6 do 9 razreda, roditelja i  profesora Katoličkog Školskog Centra. Pored  prezentacije o uzrocima i štetnostima zloupotrebe i ovisnosti  o raznim psihoaktivnim supstancama i alkoholu...

8. Akademija o liječenju bolesti ovisnosti

8. Akademija o liječenju bolesti ovisnosti održana je u Mostaru od 5-6 aprila/travnja 2019. godine u organizaciji farmaceutske kuće Unifarm. Stručnjaci Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Mr.sci prim dr. Snježana Marjanović -Lisac i dr. Nizama Šukurović, aktivno su učestvovali u radu Akademije, sa oralnom prezentacijom i prikazom slučaja.Akademija je okupila ugledne stručnjake –...