Dani zdravstva 28.-30.09.2017.

JU Zavod za bolesti ovisnosti KS se na Danima zdravstva 2017 godine predstavio  putem izložbenog prostora/štanda gdje su sugrađani grada Sarajeva, pored informativnih i edukativnih materijala, mogli dobiti i savjete od stručnjaka Zavoda u vezi sa problemom ovisnosti o alkoholu, psihoaktivnim supstancama, kocki i drugim.

Zavod se predstavio i u okviru stručno-edukativnog programa na temu “Koordinirana briga – Case management” u kojem je prikazan slučaj jedne osobe kojoj je potrebna koordinirana briga. Koordinirana briga je oblik specijalizirane psihijatrijske prakse i sveobuhvatne procjene zdravstvenog stanja i socijalnih potreba kao i organizacije svakodnevnih životnih obaveza.

Štand sa promotivnim materijalom kao i sama prezentacija su bili veoma posjećeni.

Obilježavanje godišnjice preseljenja u novi objekat

JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo je u petak 07.07.2017. obilježio godinu dana od preseljenja u novi objekat. 

To prilikom su Direktorica Zavoda Doc. dr sci med. Nermana Mehić Basara i Glavna sestra Zavoda Magbula Grabovica održale prigodne prezentacije ukazujući na poboljšanja u radu Zavoda tokom proteklih godina, kao i na poteškoće sa kojima se Zavod suočava.

 

Posjeta osoblja Psihijatrijske bolnice Jagomir

Predstavnici  JU  Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, predvođeni direktorom Dr Muhamedom Ahmićem, posjetili su, u četvrtak, 8. Septembra 2016. god., JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo u Jagomiru.

Direktorica Zavoda, Doc. dr  sci med. Nermana Mehić-Basara sa saradnicima, poslije kraćeg istorijata,  upoznala je goste  sa prostorom i kapacitetima novoizgrađenog objekta  Zavoda, naglasivši da tradicionalno dobra stručna  saradnja ove dvije ustanove, koja postoji od 1977. godine, nikada nije dovedena u pitanje, čak i u najteža ratna vremena, a  da će se nastaviti u budućnosti, u duhu uzajamnog uvažavanja i dobrih kolegijalnih odnosa.

Ljetna škola u saradnji sa Northwestern University Chicago USA

U periodu od 18.07 do 12.08 2016. u Sarajevu je održana Ljetna škola „Comparative Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina ‒ International Program Development (IPD)“  u saradnji sa Northwestern University, SAD i Univerziteta u Sarajevu.

Medicinski fakultet, glavni partner koordinator, Filozofski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija kao članice Univerziteta u Sarajevu i Northwestern University (Evanston, Illinois, USA) su realizirali Ljetnu školu Projekta pod nazivom „Comparative Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina ‒ International Program Development (IPD)“.

Kao jedan od partnera u realizaciji učestvovao je i Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

“Northwestern’s Comparative Public Health: Serbia and Bosnia-Herzegovina program” obuhvata osnove sistema zdravsta i zdravstvene politike u bivšoj Jugoslaviji i specifične izazove javnog zdravstva u post-socijalističkom i post-konfliktnom društvu. Kursevi će omogućiti da studenti razvijaju mogućnost nijansiranja i poređenja novije istorijske  i relevantne socijalne, društvene i političke odrednice zdravstva u regiji.

VIše informacija o programu možete pronaći na:
http://www.mf.unsa.ba/index.php/novosti-medjunarodna-saradnja/655-ljetna-skola-comparative-public-health