Obilježavanje godišnjice preseljenja u novi objekat

JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo je u petak 07.07.2017. obilježio godinu dana od preseljenja u novi objekat. 

To prilikom su Direktorica Zavoda Doc. dr sci med. Nermana Mehić Basara i Glavna sestra Zavoda Magbula Grabovica održale prigodne prezentacije ukazujući na poboljšanja u radu Zavoda tokom proteklih godina, kao i na poteškoće sa kojima se Zavod suočava.