Edukacija iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu 4-6.10.2017. godine

Na osnovu člana 24 i 128 Zakona o zaštiti od požara (Sl. Novine FBiH br. 64/09), Ovlaštenja CZ i u okviru Akreditacijskih bolničkih standarda HSC d.o.o. je izvršila obuku radnika Zavoda iz oblasti zaštite od požara sa provjerom znanja.

Obuka je održana od 04-06.10.2017 godine u prostirijama Zavoda po utvrđenom programu koji se sastojao iz teoretskog, praktičnog dijela i postupcima u slučaju evakuacije.