Radna posjeta Ministrice Zdravstva Kantona Sarajevo

Dana 25.08.2017. godine, Ministrica zdravstva Zilha Ademaj je obavila radnu posjetu  Zavodu za bolesti ovisnosti KS.

Cilj posjete je bio upoznavanje sa radom ustanove i novim prostorima Zavoda.

Tom prilikom Ministrica je razgovarala sa Direktoricom Zavoda i radnicima, te pacijentima.