Dani zdravstva 28.-30.09.2017.

JU Zavod za bolesti ovisnosti KS se na Danima zdravstva 2017 godine predstavio  putem izložbenog prostora/štanda gdje su sugrađani grada Sarajeva, pored informativnih i edukativnih materijala, mogli dobiti i savjete od stručnjaka Zavoda u vezi sa problemom ovisnosti o alkoholu, psihoaktivnim supstancama, kocki i drugim.

Zavod se predstavio i u okviru stručno-edukativnog programa na temu “Koordinirana briga – Case management” u kojem je prikazan slučaj jedne osobe kojoj je potrebna koordinirana briga. Koordinirana briga je oblik specijalizirane psihijatrijske prakse i sveobuhvatne procjene zdravstvenog stanja i socijalnih potreba kao i organizacije svakodnevnih životnih obaveza.

Štand sa promotivnim materijalom kao i sama prezentacija su bili veoma posjećeni.