Dodjela certifikata za prvih 65 okupacionih terapeuta

Federalno ministarstvo zdravstva u partnerstvu sa Asocijacijom XY kroz „Projekat mentalnog zdravlja u BiH“, kojeg podržava Vlada Švicarske, i u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Zenici organiziralo je jednogodišnju edukaciju iz oblasti okupacione terapije u mentalnom zdravlju za 65 profesionalaca kojima su 10.20.2017. godine dodijeljeni certifikati u sklopu obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Među 65 educiranih terapeuta, certifikat je primila i Salčinović Azemina, koja provodi okupacionu terapiju u Zavodu.

Okupaciona terapija je važan segment rehabilitacije u mentalnom zdravlju, te je u Zavodu intenzivno provode medicinske sestre/tehničari educirani iz oblasti okupacione terapije tokom proteklih 10 godina.