Izazovi i perspektive u oblasti prevencije ovisnosti

U Sarajevu je 26. i 27.06.2019. godine

održana Prva stručna konferencija, sa međunarodnim učešćem, o savremenim pristupima i modelima rada sa djecom i mladima u BiH.

Konferenciji  je prisustvovalo više od 140

učesnika iz BiH i Evrope, a ujedno je obilježen i 26. juni, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa, te je jedan od  zaključaka da samo zajedno, kao društvo, možemo raditi na stvaranju zdrave okoline.

Konferencija se sastojala od plenarnog dijela i paralelnih setova radionica, te je ponudila stvarnu razmjenu iskustava stručnjacima iz različitih oblasti djelovanja (obrazovanja, sigurnosti, zdravstva, nevladinog sektora).

Ispred Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo učestvovali su doc.dr. sc.med. Nermana Mehić- Basara sa radionicom na temu: „Trendovi konzumiranja psihoaktivnih supstanci kod mladih- zdravstveni ili društveni problem?“, te Amir Burzić dipl.socijalni radnik, i Neira Smajić mr.psihologije.

Konferencija je završena zaključcima plenarnih radionica i diskusijom.