Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga 26.06.2019.

Svake godine u JU Zavodu za bolesti ovisnosti KS 26. juna/lipnja se obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga  i nezakonitog prometa drogama.

Svrha obilježavanja ovog dana je potaknuti ili osvjestiti sve pacijente na mogućnost ličnog doprinosa iz sopstvenog iskustva koji može biti podrška u aktiviranju i pokretanju  programa i prezentiranja problema u javnosti u pravcu borbe protiv ovisnosti i zloupotrebe droga.

Povodom 26. juna/lipnja 2019. godine na Odjeljenju za liječenje narkomaniju pacijenti su na socioterapijskoj radionici zajednički napravili dva panoa sa svojim ličnim porukama u pravcu davanja značaja današnjem danu i spašavanju ljudskog života.

Zloupotreba opojnih droga , te bolesti ovisnosti  o drogama kao njena posljedica, pogađaju sve društvene slojeve, društvene zajednice i sve zemlje.

Ovisnost uništava pojedinca, kompletnu porodicu, te i cijelu društvenu zajednicu. Generalna skupština UN-a (1987. godine) proglasila je 26. juni/lipanj Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama, kao naglašen problem koji je alarmantan u pravcu poduzimanju mjera jačanja međunarodnog društva bez droga i u tom pravcu realizovanje Anti programa.

Socioterapijsku grupu su vodili dipl.socijalna radnica Elvira Bajrović i glavna sestra Odjeljenja za liječenje narkomanije Šabanović Lejla dipl. medicinska sestra.