Supervizija za koordinatore/ice kontinuiteta brige za model zajedničkog planiranja otpusta u FBiH

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH, od 18-20.06.2019. godine, u Neumu je održana  trodnevna supervizija za koordinatore /ice kontinuiteta brige za model zajedničkog planiranja otpusta u FBiH.

Ispred Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo učestvovali su koordinatori Lejla Šabanović, dipl. medicinska sestra i Muamer Šehić, okupacioni terapeut.

Pojam otpusta uključuje prijenos profesionalne odgovornosti i odgovornosti za neke ili sve aspekte brige za pacijenta drugoj osobi ili grupi profesionalaca na privremenoj ili trajnoj osnovi. Planiranje otpusta osoba sa duševnim smetnjama zahtijeva multidisciplinarni timski pristup, uključivanje pacijenta i saradnika ili druge značajne osobe.

Glavni ciljevi planiranja otpusta su:

  • Kontinuitet i koordinacija brige i liječenja.
  • Pružanje podrške u nivou koji će odgovarati procijenjenim porebama pacijenta za život u zajednici.
  • Rana intervencija tokom krize i relapsa.
  • Očuvanje zdravlja i dobrog stanja pacijenta.

Jedan od osnovnih ciljeva je bio unapređenje saradnje primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zaštite mentalnog zdravlja.

Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo je akreditovana ustanova i u sklopu bolničkih standarda već provodi gore navedene aktivnosti, a koje su za dobrobit pacijenta, što znači kontinuitet i praćenje svakog pacijenta.