Tehnički prijem novog objekta Zavoda u Jagomiru

Dana 12.02.2015 godine izvršena je tehnička primopredaja novoizgrađenog objekta Zavoda na lokalitetu Jagomir od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo vlasniku Ministarstvu Zdravstva Kantona Sarajevo, te krajnjem korisniku JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Samoj primopredaji objekta su prisustvovali predstavnici Ministarstva Zdravstva KS, Zavoda za izgradnju KS, izvođača radova i predstavnika Zavoda za bolesti ovisnosti KS.

Primopredajom objekta su se stvorili uslovi za nastavak aktivnosti vezanih za nabavku potrebne opreme i opremanje objekta, te organizaciju rada Odjeljenja za psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnika u zajednici.

Pomoć ugroženim područjima – psihosocijalna podrška

U skladu sa odlukama donesenim 21.05.2014. godine na sastanku Ministarstva Zdravstva FBiH, a u okviru projekta “Pomoć ugroženim područjima – psihosocijalna podrška” JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo je uključen kao pomoć centrima za mentalno zdravlje Odžak, Olovo i Orašje.
Formiranim timovima profesionalaca Zavoda su se pridružila i dva člana tima sa Psihijatrijske Klinike KCUS te više članova iz Društva psihologa.
Svaki tim je bio sastavljen od profesionalaca mentalnog zdravlja a činili su ih jedan psihijatar, psiholozi, medicinske sestre/tehničari i socijalni radnik.
Osnovni zadatak ovih aktivnosti je bila intervencija u krizi kao vid podrške pogođenom stanovništvu, očevidcima klizišta i poplava, pomagačima, profesionalcima mentalnog zdravlja koji rade u ovim centrima, dok je poseban naglasak da na rad sa djecom.
Aktivnosti su organizovane u periodu od 26.05. do 13.06.2014 godine i to:
Olovo posjete svaki radni dan od 26.05. do 02.06. 2014 godine – dva tima
Odžak posjeta tima u trajanju od 08. do 14.06.2014 godine, te
Orašje posjeta tima u trajanju od 05. do 08.06.2014 godine.