Tehnički prijem novog objekta Zavoda u Jagomiru

Dana 12.02.2015 godine izvršena je tehnička primopredaja novoizgrađenog objekta Zavoda na lokalitetu Jagomir od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo vlasniku Ministarstvu Zdravstva Kantona Sarajevo, te krajnjem korisniku JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Samoj primopredaji objekta su prisustvovali predstavnici Ministarstva Zdravstva KS, Zavoda za izgradnju KS, izvođača radova i predstavnika Zavoda za bolesti ovisnosti KS.

Primopredajom objekta su se stvorili uslovi za nastavak aktivnosti vezanih za nabavku potrebne opreme i opremanje objekta, te organizaciju rada Odjeljenja za psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnika u zajednici.