Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nelegalne prodaje droge 26.06.2021.

Generalna Skupština Ujedinjenih Naroda je 1987. godine proglasila 26. juni Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama, želeći upozoriti javnost na rastući problem zloupotrebe droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera, ne lokalnom i globalnom nivou, sa zajedničkim ciljem-stvaranjem međunarodnog društva bez zloupotrebe droga.
Obilježavanje ovog važnog datuma provodi se u kontinuitetu 20 godina. Tako da je i ove godine ovaj dan obilježen sa različitim aktivnostima. Sa korisnicima usluga radilo se po tipu grupe i upoznavanja korisnika na temu kako prevenirati recidiv i kako se vratiti u zajednicu i doprinositi zajednici. Također kroz grupu okupacione terapije bolesnici su iskazali na različite načine svoj stav prema ovom datumu, a također i održavanju dugoročne kvalitetne apstinencije.

U okviru aktivnosti izvan Zavoda, a povodom obilježavanja ovog dana, dr. Nizama Šukurović je bila aktivni učesnik u emisiji TV Hayat.