Stručna predavanja za medicinske sestre/tehničare 12.07.2019

Komora medicinskih sestara/tehničara Kantona Sarajevo je dana 12.07.2019. godine, u hotelu Grand, u 19:00 časova, organizovala stručna predavanja za sve članove Komore.

Predavači su bili:

  • Doc.dr sc. Marijana Neuberg, dipl.med.sestra, Univerzitet u Varaždinu, Šef studija za zdravstvenu njegu
    Tema predavanja: “Savremeni pristupi i modeli u palijativnoj njezi”
  • Mag. sestrinstva, Senka Repovečki, dipl.med. sestra za edukaciju i kvalitet zdravstvene skrbi, Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb
    Tema predavanja: “Interpersonalni odnosi u sestrinstvu”

Istog dana je upriličena i posjeta Mag. Senke Repovečki našoj ustanovi gdje su direktorica Zavoda doc.dr sci med. Nermana Mehić-Basara i glavna sestra Zavoda Magbula Grabovica, magistar zdravstvene njege i terapije zvanično poželjele dobrodošlicu, nakon koje je upriličeno upoznavanje i druženje sa kolegicama i kolegama iz Zavoda tokom kojeg se razgovaralo o zdravstvenoj njezi i provođenju sestrinske aktivnosti u psihijatriji.

Medicinske sestre i tehničari trebaju da posjeduju znanje, vještine i iskustvo kako bi mogli odgovoriti na sve složenije profesionalne zahtjeve, te kako bi mogli biti ravnopravni članovi tima za upravljanje kvalitetom i procesima upravljanja kliničkim rizikom.

Polazne tačke za rad u psihijatrijskim službama su svakako aktivan i intenzivan rad na razumijevanju pacijentove situacije, njegovih misli, osjećanja kao i automatskih reakcija.

Onaj ko pomaže mora da ima volju, sposobnost, znanje i vještine i da prepozna pacijentova osjećanja i reakcije. Psihijatrijske sestre trebaju kontinuiranu edukaciju jer imaju profesionalnu odgovornost posebno zbog činjenice da se djelatnost zdravstvene njege u svijetu razvija tako da se u središte njenih aktivnosti postavlja čovjek i zdravlje umjesto bolesti.

Pored kontinuirane edukacije u radu sa pacijentima medicinke sestre/tehničari se trebaju osnaživati i raditi na sebi kako bi sačuvali svoje zdravlje a prevenirali bolest.

Sestrinstvo nije statičan ili čelni odnos koji bi se temeljio na aktivnoj ulozi medicinske sestre/tehničara i pasivnoj ulozi pacijenta, već se radi o dinamičnom odnosu koji uključuje psihološku dimenziju dva aktera, medicinske sestre/tehničara i pacijenta.

Činjenica je da je profesija medicinskih sestara/tehničara zahtjevna i odgovorna, te se medicinske sestre iscrpljuju fizički i emocionalno.