Pomoć ugroženim područjima – psihosocijalna podrška

U skladu sa odlukama donesenim 21.05.2014. godine na sastanku Ministarstva Zdravstva FBiH, a u okviru projekta “Pomoć ugroženim područjima – psihosocijalna podrška” JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo je uključen kao pomoć centrima za mentalno zdravlje Odžak, Olovo i Orašje.
Formiranim timovima profesionalaca Zavoda su se pridružila i dva člana tima sa Psihijatrijske Klinike KCUS te više članova iz Društva psihologa.
Svaki tim je bio sastavljen od profesionalaca mentalnog zdravlja a činili su ih jedan psihijatar, psiholozi, medicinske sestre/tehničari i socijalni radnik.
Osnovni zadatak ovih aktivnosti je bila intervencija u krizi kao vid podrške pogođenom stanovništvu, očevidcima klizišta i poplava, pomagačima, profesionalcima mentalnog zdravlja koji rade u ovim centrima, dok je poseban naglasak da na rad sa djecom.
Aktivnosti su organizovane u periodu od 26.05. do 13.06.2014 godine i to:
Olovo posjete svaki radni dan od 26.05. do 02.06. 2014 godine – dva tima
Odžak posjeta tima u trajanju od 08. do 14.06.2014 godine, te
Orašje posjeta tima u trajanju od 05. do 08.06.2014 godine.