Interna edukacija 29.10.2020.

Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, nastavlja sa provođenjem programa interne edukacije koja se provodi prema godisnjem planu, uz poštovanje higijensko-epidemioloških mjera.