Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Mentalno zdravlje podrazumjeva emocionalnu stabilnost, odnosno zdrave emocionalne odnose sa drugim osobama.

Mentalno zdrav pojedinac je radno efikasan i produktivan u zajednici.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 10 oktobar proglasila Svijetskim danom mentalnog zdravlja.

Značaj obilježavanja svjetskog dana mentalnog zdravlja je podizanje svijesti o problemima vezanim za mentalno zdravlje te pružanje prilike osobama, organizacijama  i institucijama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja da promoviraju svoj rad i u saradnji sa zajednicom rade na poboljšanju uslova za pružanje odgovarajuće zastite mentalnog zdravlja.

Povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja u Zavodu za bolesti ovisnosti održane su radne grupe sa pacijentima, a u cilju podizanja svijesti o tome šta se sve može učiniti kakao bi se osiguralo da osobe  mogu sačuvati mentalno zdravlje i nastaviti živjeti dostojanstveno kroz ljudska prava i socijalnu uključenost.