8. Akademija o liječenju bolesti ovisnosti

8. Akademija o liječenju bolesti ovisnosti održana je u Mostaru od 5-6 aprila/travnja 2019. godine u organizaciji farmaceutske kuće Unifarm.

Stručnjaci Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Mr.sci prim dr. Snježana Marjanović -Lisac i dr. Nizama Šukurović, aktivno su učestvovali u radu Akademije, sa oralnom prezentacijom i prikazom slučaja.Akademija je okupila ugledne stručnjake – ljekare, specijaliste neuropsihijatre/psihijatre i druge profesionalce iz oblasti ovisnosti o psihoaktivnim supstancama iz desetak gradova cijele Bosne i Hercegovine.

Uvodna izlaganja su održali:

  1. Mr. ph. Emir Memić-predstavnik Eurofarma.
  2. Dr med sci. Siniša Skočibušić – „Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar-jučer, danas, sutra“ – ravnatelj Centra.

Prezentacije su imali.

  1.  Prof. dr med sci. Prim. spec. neuropsihijatar Mevludin Hasanović: Liječenje opijatske ovisnosti poboljšava očinstvo“ – JZU UKC Tuzla, Klinika za psihijatriju.
  2. Mr.sci.dr. Snježana Marjanović Lisac, Prim.spec. neuropsihijatar: „Principi tretmana trudnica ovisnica o opijatima“ – JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
  3. Dr Nizama Šukurović-spec. neuropsihijatar „Opijatska ovisnost i trudnoća -Prikaz slučaja“ JU Zavod za bolesti ovisnosti KS.
  4. Prim.dr. Samir Kasper spec. neuropsihijatar- „Adekvatna doza parcijalnih agonista kao prediktor remisije ovisnosti i komorbidnih stanja“ – JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-Dobojskog Kantona.

Nakon prezentacija održane su tri radionice sa aktivnim učešćem svih prisutnih, uz razmjenu iskustava u tretmanu ovisnosti, benefitima Opijatske supstitucione terapije, kao i problemima sa kojima se susrećemo, od kojih su najvažniji što svaki Kanton nema Centar ili Zavod za liječenje bolesti ovisnosti, kao ni mogućnosti primjene Opijatske supstitucione terapije (Metadon, Suboxon, Buprenorfin). Također ne postoji u svim zatvorima, mogućnost liječenja zatvorenika ovisnika, što je zagarantovano ljudsko pravo, Europskom deklaracijom o ljudskim pravima.

U sklopu Akademije smo posjetili i obnovljeni Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Mostaru.

Hvala Unifarmu, posebno Almi, Emiru i Zlatanu, za uspješno organiziranu 8. Akademiju o liječenju bolesti ovisnosti u Mostaru

Sarajevo, 7.04.2019.

Mr.sci. Prim.dr. Snježana Marjanović Lisac
Spec. neuropsihijatar
Subspecijalista za bolesti ovisnosti