Posjeta Premijera i Ministrice zdravstva KS Zavodu za bolesti ovisnosti KS 07.02.2019.

Premijer Vlade Kantona Sarajevo, gosp. Edin Forto i predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, ministrica Doc.dr sci med. Amela Sofić, pomoćnik ministra Dr Alma Kadić, sekretar ministarstva gđa Alma Isić, dipl prav. su 06.02.2019. godine posjetili JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.
Povod posjete je bolje upoznavanje s radom i funkcionisanjem Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, kao i sagledavanje trenutnih problema i prepreka, mogućnosti njihovog prevazilaženja s ciljem pružanja najbolje moguće usluge korisnicima.
Tokom sastanka, direktorica i menadžment Zavoda su upoznali Premijera i predstavnike Ministarstva zdravstva KS sa tekućom problematikom vezanom za liječenje ovisnosti na području Kantona Sarajevo, te razgovarali o mogućim rješenjima.
Nakon obilaska centralnog objekta Zavoda, Premijer i predstavnici Ministarstva su sa direktoricom Zavoda Doc.dr sci med. Nermanom Mehić Basara i glavnom sestrom Zavoda gđa Grabovica Magbulom mr.zdr.njege, posjetili objekat u ulici Omera Stupca broj 6.