VI Makedonski psihijatrijski kongres sa medjunarodnim učešćem

U periodu od 31.10.do 3.11.2018. u Ohridu je održan   VI Kongres psihijatara Makedonije sa medjunarodnim učešćem.

Tema Kongresa je bila  „ Psihijatrija i Mentalno zdravlje u 21. Stoljeću“.

Ispred Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, učestvovali su Dr Nermana Mehić – Basara,        Dr Snježana Marjanović- Lisac i Dr Miloš Pokrajac.

Teme naših prezentacija su bile:

  • Društvena briga za mentalno zdravlje- Stvarnost ili fikcija?

               Social care for mental health –reality or fiction?,  u okviru plenarnih predavanja i

  • Psihijatrijske dileme: Tretman opijatske ovisnosti kod psihijatrijskog komorbiditeta – Prikaz slučaja

               Psychiatric dilemmas: treatment of opiate addiction in case of psychiatric comorbidity-

                case    report,  Poster prezentacija.

Na Kongresu su učestvovali  eminentni stručnjaci, psihijatri iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i zemlje domaćina, Makedonije.

Plenarna predavanja su održali  Afzal Javed, WPAPresident Elect ( United Kingdom), Michel Botbol (WPA Secretary for Scientific Publications (France), Gunter Niklewski  (Germani), Dimitar Bonewski     (Macedonia), Predsjednik Psihijatrijske  Asocijacije Makedonije.

Uz vrlo zanimljive plenarne prezentacije, oralne   sesije,kao i poster prezentacije, psihijatri   su razmijenili iskustva i znanja o izazovima u psihijatriji i mentalnom zdravlju na početku 21 stoljeća.

Kongres je Održan u gradu Ohridu, te  smo upoznali kulturne i duhovne  znamenitosti ovog prelijepog i zanimljivog grada.

Posebno se zahvaljujemo Alkaloidu koji je pomogao da oko 35 ljekara- psihijatara iz  cijele Bosne i Hercegovine prisustvuje Kongresu.