Izložba kreativnih radova pacijenta

Dana 02.05.2016 godine upriličena je “Izložba kreativnih radova pacijenta, nastalih u okviru Okupacione terapije” u prostorijama novog objekta Zavoda u Jagomiru. Izložba je organizirana kao dio programa obilježavanja DANA KANTONA SARAJEVO 2-9 maja i obuhvatila je preko 100 radova u raznim tehnikama. Samoj izložbi su prisustvovali predstavnici Ministarstva Zdravstva KS, Zavoda za izgradnju KS, izvođača radova i predstavnika Zavoda za...

Zdravstvene posljedice primjene nargile

Nargila, šiša (shisha), hookah, ili hubbly-bubbly je  orijentalna  vodena lula, koja ima dugačko savitljivo crijevo putem kojeg do konzumenta dolazi ohlađen duhanski dim koji je aromatiziran dodatkom nekog suhog voća ili  aromama   nekih biljaka. Vjeruje  se da je nargila izvorno nastala u Indiji, a poslije  prenesena u arapske zemlje i Tursku. Koristi se kao...

Obavještenje o preregistraciji i izmjeni naziva ustanove

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 46/10), i  Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o preuzimanju prava  i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, došlo do preregistracije Ustanove i izmjene dosadašnjeg naziva ustanove  JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo u...

dodjela

14. SEEANet konferencija 15-14.03.2015

U ljubljani je od 15-14 marta 2015 godine održana 7. Jadranska konferencija o tretmanu ovisnosti, 14. SEEA net Konferencija i 6. Slovenački Simpozij o Hepatitisu C među korisnicima droga. Ova prestižna konferencija iz oblasti ovisnosti u regionu Jugoistočne Evrope je okupila preko pedeset međunarodnih eksperata iz ove oblasti. Ovako velika posjećenost najbolje oslikava značaj...

Dovršena edukacija u oblasti uvođenja kvaliteta

Nakon gotovo četiri mjeseca kontinuirane aktivnosti Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 03.03.2015. godine završila je edukaciju uposlenika Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u oblasti uvođenja sistema kvaliteta, koja je započela 11. novembra 2014. godine. Učesnici edukacije su odslušali 16...

Tehnički prijem novog objekta Zavoda u Jagomiru

Dana 12.02.2015 godine izvršena je tehnička primopredaja novoizgrađenog objekta Zavoda na lokalitetu Jagomir od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo vlasniku Ministarstvu Zdravstva Kantona Sarajevo, te krajnjem korisniku JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo. Samoj primopredaji objekta su prisustvovali predstavnici Ministarstva Zdravstva KS, Zavoda za izgradnju KS, izvođača radova i predstavnika Zavoda za...

Pomoć ugroženim područjima – psihosocijalna podrška

U skladu sa odlukama donesenim 21.05.2014. godine na sastanku Ministarstva Zdravstva FBiH, a u okviru projekta “Pomoć ugroženim područjima – psihosocijalna podrška” JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo je uključen kao pomoć centrima za mentalno zdravlje Odžak, Olovo i Orašje. Formiranim timovima profesionalaca Zavoda su se pridružila i dva člana tima...