Pravni akti Zavoda

  • Statut, 2000 godine; Statut dopunjen Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta,  koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo na sjednici 4.9.2008. godine
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta – opis radnih mjesta 2001. godine. Revidiran i dopunjen 2004.godine; Revidiran i dopunjen 2008. godine
  • Pravilnik o sprječavanju i zaštiti od  kućnih infekcija, 2001 godine
  • Pravilnik o radu, 2002.godine; Revidiran i dopunjen 2008. godine
  • Pravilnik o plaćama , 2003. godine
  • Pravilnik o javnim nabavkama, 2006. godine
  • Plan zbrinjavanja medicinskog otpada, 2010. godine
  • Pravilnik o prevenciji i borbi protiv korupcije, 2012. godine