Kadrovi

Trenutno u Zavodu rade 60 radnika i to:

2 Docenta, neuropsihijatra, subspecijalista iz bolesti ovisnosti, doktora medicinskih nauka
1 Ljekar neuropsihijatar, subspecijalista iz bolesti ovisnosti, magistar medicinskih nauka
1 Ljekara neuropsihijatra, subspecijalista iz bolesti ovisnosti, primarijusi
1 Ljekar neuropsihijatar, primarijus
4 ljekara neuropsihijatara
3 ljekara na specijalizaciji iz neuropsihijatrije

(ukupno 12 ljekara)

4 Diplomirane medicinske sestre
2 Viša medicinska tehničara
22 Medicinske sestare/tehničari (SSS)

(ukupno 28 medicinskih sestara tehničara)

1 Magistar psihologije
3 Diplomirana psihologa
1 Magistar socijalnog rada
2 Diplomirana socijalna radnika
1 Socijalni radnik (VŠS)

(ukupno 8 zdravstvenih saradnika)

1 Magistar ekonomije
1 Tehnički sekretar VSS
1 Diplomirani pravnik
1 Informatičar
1 Ekonom/vozač
1 Kurir
2 Servirke
4 Spremačica/higijeničarka

(ukupno 12 uposlenika)