Konferencija „BiH na putu ka EU: Prilika za razvoj suradnje i jačanje zajednice u borbi protiv zloupotrebe droga“

Predstavnici JU Zavoda za bolesti ovisnosti na ovoj konferenciji su bili Doc. dr sci med. Nermana Mehić-Basara kao predavač i Amir Burzić, dipl. socijalni radnik kao učesnik. Udruženje Proslavi oporavak je organizovalo ovu konferenciju sa ciljem da okupi relevantne predstavnike vladinog i nevladinog sektora u svrhu međusobnog uvezivanja te senzibiliziranja javnosti spram problema ovisnosti...

Radionica CPRC “Uspješna primjena alternativne mjere”

U ponedjeljak 12.11.2018. u hotelu „Sarajevo“ održana je jednodnevna radionica „Uspješna primjena alternativne mjere Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi“ u organizaciji Centra za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu (CPRC) u sklopu realizacije projekta Pravda za svako dijete koji je podržan od strane UNICEF-a. Predavači su bili Remzija Šetić (CMZ Stari g rad) i Mirela Hadžić...

Okupaciona terapija

Okupaciona terapija je sastavni dio dnevnih aktivnosti pacijenata u Zavodu. Aktivnosti se realiziraju u formi individualnog i grupnog rada. Okupacionu terapiju vodi okupacioni terapeut, a koji je pri tome kompetentan da određuje aktivnosti i prilagođava korisnicima. Aktivnosti su terapijske, a čemu predhodi motivacija i rad svih članova multidisciplinarnog tima. Cilj je da svaki korisnik...

VI Makedonski psihijatrijski kongres sa medjunarodnim učešćem

U periodu od 31.10.do 3.11.2018. u Ohridu je održan   VI Kongres psihijatara Makedonije sa medjunarodnim učešćem. Tema Kongresa je bila  „ Psihijatrija i Mentalno zdravlje u 21. Stoljeću“. Ispred Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, učestvovali su Dr Nermana Mehić – Basara,        Dr Snježana Marjanović- Lisac i Dr Miloš Pokrajac. Teme naših prezentacija su...

Interna edukacija 31.10.2018.

U cilju poboljšanja znanja i vještina u radu zaposlenika Zavoda za bolesti ovisnosti KS, provodi se kontinuirana interna i eksterna edukacija. Proširenje znanja i vještina je potrebno profesionalcima koji se bave tretmanom ovisnika o alkoholu, PAS, kao i nehimjskim srestvima (internet, kocka…). Stručno vijeće Zavoda je odgovorno za razvoj i profesionalno usavršavanje znanja, odnosno...

Dvanaesti Simpozij iz Biološke psihjatrije/psihofarmakologije 27.10.2018.

U subotu, 27.10.2018.godine, od  9:00 do 16:00h u prostorijama Zavoda za bolesti ovisnosti KS održan je XII Simpozij iz Biološke psihjatrije/psihofarmakologije, na temu: „Značaj rane dijagnostike u liječenju psihičkih poremećaja” u organizaciji Udruženja za biološku psihijatriju/psihofarmakologiju FBiH, a u saradnji sa Udruženjem psihijatara BiH i JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo. Na Simpoziju...

1. Simpozij medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Simpozij medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održan je u Vogošći u periodu od 26.-28. Oktobra 2018 godine. Organizator Simpozija je Udruženje/Udruga medicinskih sestara i tehničara u FBiH. Odazvalo se oko 300 kolega iz BiH i država regije, gdje se moglo čuti  50 stručnih radova. Učesnici ispred naše...

Posjeta osoblja Zavoda za bolesti ovisnosti terapijskoj zajednici „Suhodol“

Na poziv predstavnika Udruženja građana Centar savremenih inicijativa Sarajevo, osoblje naše ustanove je 26.09.2018 godine posjetilo prostorije Centra u Suhodolu. Ispred JU „Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo“ su bili: prim dr. Miloš Pokrajac, mr.sci.prim.dr. Snježana Marjanović Lisac, prim.dr. Hajrudin Hasečić, glavna sestra Zavoda Magbula Grabovica i dipl. socijalni radnik Amir Burzić. Uzajamna saradnje...

XVI Psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine

XVI Psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine održani su u Banja Luci u periodu od 21.-23. septembra 2018 godine. Tema Konferencije sa internacionalnim učešćem ove godine je bila “Komorbiditet u psihijatriji i psihijatrijski komorbiditet u medicini”. Učestvovali su emnintenti stručnjaci  psihijatri iz mentalnog zdravlja , adiktivne i forenzičke psihijatrije iz BiH, regiona i drugih zemalja ...