Dodjele priznanja povodom “Međunarodnog dana sestrinstva” 2019 godine

Svake godine medicinske sestre cijelog svijeta obilježavaju 12.05. u spomen na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Na taj dan zdravstveni profesionalci i javnost osvrnu se na rad i ulogu medicinske sestre/tehničara u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi, čija zdravstvena zaštita je nezamisliva bez medicinskih sestara/tehničara. Povodom obilježavanja “Međunarodnog dana sestrinstva” u nedjelju...

Obilježavanje Dana Kantona Sarajevo 2019. godine

U skladu sa programom Dana Kantona Sarajevo, koji traju od 02.05. do 09.05.2019 godine, u okviru sedmog dana manifestacije, u Zavodu za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo su 08.05.2019 godine održane  slijedeće aktivnosti: od 12:00 do 16:00 sati prodajna izložba radova pacijenata nastalih u procesu okupacione terapije; od 13:00 do 14:00 sati projekcija filma “Ispovjest...

7. Kongres medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine

U organizaciji Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona, u Tuzli, od 11. do 14. aprila 2019. godine održan je 7. Kongres medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Teme Kongresa su obuhvatile: Savremeni pristupi u sestrinstvu Obrazovanje medicinskih sestara i edukacija Menadžment u zdravstvu Informacijske tehnologije u...

Predavanje za učenike i roditelje Katoličkog školskog centra – Sarajevo

Dana 8.4.19. stručnjaci Zavoda za bolesti ovisnosti JU Kantona Sarajevo,  održali  su predavanje za učenike i roditelje Katoličkog Školskog Centra u Sarajevu. Predavanju je prisustvovao veliki broj učenika od 6 do 9 razreda, roditelja i  profesora Katoličkog Školskog Centra. Pored  prezentacije o uzrocima i štetnostima zloupotrebe i ovisnosti  o raznim psihoaktivnim supstancama i alkoholu...

8. Akademija o liječenju bolesti ovisnosti

8. Akademija o liječenju bolesti ovisnosti održana je u Mostaru od 5-6 aprila/travnja 2019. godine u organizaciji farmaceutske kuće Unifarm. Stručnjaci Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Mr.sci prim dr. Snježana Marjanović -Lisac i dr. Nizama Šukurović, aktivno su učestvovali u radu Akademije, sa oralnom prezentacijom i prikazom slučaja.Akademija je okupila ugledne stručnjake –...

Posjeta Premijera i Ministrice zdravstva KS Zavodu za bolesti ovisnosti KS 07.02.2019.

Premijer Vlade Kantona Sarajevo, gosp. Edin Forto i predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, ministrica Doc.dr sci med. Amela Sofić, pomoćnik ministra Dr Alma Kadić, sekretar ministarstva gđa Alma Isić, dipl prav. su 06.02.2019. godine posjetili JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo. Povod posjete je bolje upoznavanje s radom i funkcionisanjem Zavoda za bolesti...

Interna edukacija 26.12.2018.

Interna edukacija uposlenika u Zavodu za bolesti ovisnosti KS odvija se u kontinuitetu tokom cijele godine i prema godišnjem planu. U toku 2018 godine održan je deseti ciklus interne edukacije, a u toku 2018 godine obrađeno 40 tema. Kako je interna edukacija najbolji uzvor novih znanja i vještina, to pokazuju rezultati kliničkih audita. Ukupno...