Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme