3. Prodajna izložba radova nastalih u procesu okupacione terapije

U četvrtak 13.12.2018.godine od 13:30-15:00h je održana PRODAJNA IZLOŽBA RADOVA OKUPACIONE TERAPIJE PACIJENATA naše Ustanove, u prostorijama Dnevne bolnice.

Na ovaj način su predstavljene sve tehnike koje su naši pacijenti savladali i usavršili uz pomoć okupacionih terapeuta, što predstavjlja stanovitu satisfakciju kako pacijentima tako i terapeutima.

Cijene radova su bile simbolične, a novac od prodaje je namijenjen za kupovinu repromaterijala za potrebe okupacione terapije.