Konferencija „BiH na putu ka EU: Prilika za razvoj suradnje i jačanje zajednice u borbi protiv zloupotrebe droga“

Predstavnici JU Zavoda za bolesti ovisnosti na ovoj konferenciji su bili Doc. dr sci med. Nermana Mehić-Basara kao predavač i Amir Burzić, dipl. socijalni radnik kao učesnik.

Udruženje Proslavi oporavak je organizovalo ovu konferenciju sa ciljem da okupi relevantne predstavnike vladinog i nevladinog sektora u svrhu međusobnog uvezivanja te senzibiliziranja javnosti spram problema ovisnosti i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u Bosni i Hercegovini.

Nakon uvodne riječi organizatora i predsjednika udruženja „Proslavi oporavk“, prisutnim se obratio i šef Odjela za vladavinu prava u Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR) Richard Wood i Mirna Brešan pravni savjetnik Ureda EU u BiH.

Izlaganje predavača je bilo u dva panela nakon kojih je vođena diskusija i pitanja učesnika.

Među brojnim izlagačima bili su: Ognjen Zekić –  ministarstvo sigurnosti BiH, Ilija Plavša – MUP Republike Srpske, Osman Šabanović – MUP Kantona Sarajevo, Smilja Bagarić – Ured za suzbijanje zloupotrebe droga Republike Hrvatske, Sabina Šahman Salihbegović – Ministarstvo civilnih poslova BiH – odjel za zdravstvo,  Doc. dr sci med. Nermana Mehić-Basara – JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Sanela Pekić – Asocijalcija socijalnih radnika Kantona Sarajevo, Đana Lončarica – Agencija za savjetovanje, edukaciju i psihoterapiju Kontakt Homini.

Zaključci konferecije su da je potrebno unaprijediti međusobnu saradnju svi instanci koje se susreću sa problemom ovisnosti u BiH, uključujući i maksimalnu podršku u svim fazama procesa oporavka ovisnika uz poseban fokus na resocijalizaciju i reintegraciju u društvo. Ubrzati i koordinirati implementaciju Državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Bosni i Hercegovini 2018-2023.

Također, iskoristiti fondove EU koji za to postoje te koristiti primjere dobre prakse, posebno iz zemalja okruženja kao što je osnivanje Ureda za droge koji bi bili pod nadležnosti drugog ministarstva osim Ministarstva sigurnosti.

Konferencija je odlično medijski popraćena o čemu svjedoči prisustvo brojnih novinara i medijskih kuća.