Okupaciona terapija

Okupaciona terapija je sastavni dio dnevnih aktivnosti pacijenata u Zavodu. Aktivnosti se realiziraju u formi individualnog i grupnog rada.

Okupacionu terapiju vodi okupacioni terapeut, a koji je pri tome kompetentan da određuje aktivnosti i prilagođava korisnicima. Aktivnosti su terapijske, a čemu predhodi motivacija i rad svih članova multidisciplinarnog tima.

Cilj je da svaki korisnik ovu vrstu terapije prihvati kao sastavni dio liječenja i pristupa dobrovoljno.

U Zavodu se provode razlicite aktivnosti i tehnike. Korisnici usluga pod vodstvom okupacionog terapeuta uređuju dvorište Zavoda. A od februara se planira i rad u plastenicima gdje će uzgajati povrće. Proizvedeno povrće će se koristiti za potrebe kuhinje, za hospitalne pacijente.

Pored toga na okupacionoj terapiji se koriste razne tehnike, kao sto su tehnike tačkanja na papiru, dekupaž, tehnike  pomoću špage, rad sa gipsom i glinom, reponiranje namještaja, pravljenje ikebana i slično.  Okupacioni terapeut sa korisnicima usluga radi i rekreativne aktivnosti kao sto je tjelovježba, relaksacija uz muziku i vježbe opuštanja mišica.