Posjeta osoblja Psihijatrijske bolnice Jagomir

Predstavnici  JU  Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, predvođeni direktorom Dr Muhamedom Ahmićem, posjetili su, u četvrtak, 8. Septembra 2016. god., JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo u Jagomiru.

Direktorica Zavoda, Doc. dr  sci med. Nermana Mehić-Basara sa saradnicima, poslije kraćeg istorijata,  upoznala je goste  sa prostorom i kapacitetima novoizgrađenog objekta  Zavoda, naglasivši da tradicionalno dobra stručna  saradnja ove dvije ustanove, koja postoji od 1977. godine, nikada nije dovedena u pitanje, čak i u najteža ratna vremena, a  da će se nastaviti u budućnosti, u duhu uzajamnog uvažavanja i dobrih kolegijalnih odnosa.